• Бърз онлайн кредит до 2000 лева без поръчител без доказан доход и с доказване на доходи на територията на цялата страна от КредиХелп.
 • Сигурност и защита на личните данни и цялата информация, която представяте онлайн.
 • Точни онлайн кредити, отпускани професионално за удовлетворяване на различни потребности, с възможност сами да избирате вид на кредит, размер и срок  за погасяване.
 • Може да кандидатствате по всички възможни начини за бърз и гъвкав кредит: онлайн, при посещение в офис, по телефона, чрез лично посещение в дома на клиента или в удобно за него място.

 

 • Одобрение до 20 минути при онлайн заявка, може да ползвате кредитния калкулатор с който сте наясно, колко пари дължите, какъв е размера на лихвата, или до 12 часа при посещение в офис и среща с кредитен консултант.
 • Няма скрити такси и допълнителни разходи.
 • Без поръчител, няма залози, няма запис на заповеди.
 • Условия за кандидатстване: Български граждани от 23 до 70 години, с регулярни доходи и добра кредитна история, притежаващи активен телефон и имейл.
 • Парите се получават по лична банкова сметка и се връщат по посочена банкова сметка.
 • Ако са Ви отказали кредит от компанията може да кандидатствате отново след 3 месеца или по – рано, ако имате благоприятна промяна в изискванията за кредит.
 • За лоялни клиенти: преференциални условия, по-бързо одобрение, улеснени процедури, отпускане на по-големи суми.
 • Може предсрочно да погасите, може да рефинансирате кредита.
 • При неблагоприятни финансови ситуации, при проблеми свързани с погасяването на кредитите – свържете се незабавно с кредитен консултант, за да обсъдите положението.

Кредихелп ООД е небанкова финансова институция вписана в регистрите на БНБ и администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Компанията е утвърдена, известна, с традиции и опит и отпуска онлайн кредит до 2000 лева.

Дружеството подържа висок стандарт на обслужване, в него работят компетентни и отговорни специалисти, качеството на отпусканите кредити се подобрява непрекъснато. Един от най-разпространените продукти е – Бърз потребителски кредит на вноски, погасяван месечно.

Обобщена информация:

 • Максималната сума – онлайн кредит до 2000 лв.
 • Минимална сума на бързите онлайн заеми – 100 лв.
 • Време за отговор на заявката: до 20 минути.
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефон, в офис на дружеството, в къщи или на удобно за клиента място.
 • Условия за кандидатстване: български граждани от 23 до 70 години с валидна лична карта, регулярни доходи и добра кредитна история.
 • Начини за получаване на парите: по лична банкова сметка.
 • Възможност за рефинансиране на кредитите.
 • Работно време: делнични дни от 9 до 17.30 часа.
 • Уебсайтhttp://credihelp.bg