Ако търсите потребителски бързи кредити до 20000 лв без поръчител и без обезпечение само срещу лична карта, FiBank има подходящо предложение.

Потребителски кредит “Професионалист” от FiBank до 50000 лв.

 • Потребителски кредити до 20000 лв без обезпечение и поръчител, за кредити над 20 000 лв. в зависимост от кредитния рейтинг и история на кредитоискателя, може да се изисква обезпечение и поръчител.
 • Бърз заем от доверена банка в България – отпуска се само срещу лична карта, с предварително одобрение до 2 часа и при облекчена процедура.
 • Валута на кредита – лева или равностсйността му в евро.
 • Поагасяването на кредита става на равни месечни вноски.
 • Срок на погасяване на кредита – до 10 години.
 • Бързо предварително одобрение – до 2 часа (за искания, подадени в работни дни от 9 до 17 ч.).
 • Потребителски кредити без обезпечение и еднократно усвояване.
 • Определяна на лихвата по кредитите – лихвата е на годишна база.Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател на база СЛП* + надбавка.
 • Висока сума на отпускане – потребителски кредити до 20000 лв и до 50000 лв.
 • Без комисионна за отпускане и комисионна за предсрочно погасяване.
 • Дължи се такса за предварително проучване и разглеждане на документите.

По този кредит могат да кандидатстват:

 • Български граждани – дееспособни физически лица.
 • Лица, които работят по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол.
 • Кандидатите трябва да имат документално доказани доходи.
 • Лицата трябва да са осигурявани на минимум 2 000 лв. на месец за последните шест месеца.
 • Доходите след отпускане на кредита трябва да получавате дохода си по разплащателна сметка във Fibank с дебитна карта към нея.

Потребителски кредити до 20000 лв без поръчител и обезпечение, за суми над 20 000 лв може да се изисква обезпечение.

Документи, които трябва да носят кандидатите по кредита:

 • Искане за отпускане на кредит – предоставя се от банката.
 • Копие от личната карта на кредитоскателя или поръчителя.
 • Служебна бележка за нетните доходи за последните шест месеца на кредитоискателя / поръчителя (трябва да се предостави само в случай че кредитоискателят/поръчителят не е получавал дохода си по сметка в Банката).
 • Копие от договори за кредит, овърдрафт, поръчителство, лизинг и др. на кредитоискателя, както и актуално състояние на задължението към момента.
 • Ако банката прецени може да изисква други документи.

Вижте още кредити до 50000 лв. и бързи кредити над 3000 лв.
Повече за тези изгодни потребителски кредити до 20000 лв и над 20000 лв, може да разберете от сайта на банката:
http://www.fibank.bg/