• Бърз кредит по телефона за спешни случаи – може да кандидатствате ако сте абонат на мобилен оператор или фиксирани мрежи.
 • Заем без превод на работна заплата в банката, няма нужда от поръчители, няма никакви допълнителни условия.
 • Размер на кредита до 7 000 лв и срок за погасяване до 5 години, на равни погасителни месечни вноски.
 • Лесно кандидатстване за кредит по телефона – обаждате се и заявявате своето искане за кредит без документи, като давате кратка информация за Вашите доходи и задължения.

 

 • Получавате отговор за един работен ден – предоставят Ви предложение, което е изцяло съобразено с Вашите индивидуални потребности.
 • Има минимална еднократна такса за кандидатстване, платима със СМС или на каса в Изипей.
 • Необходими документи – лична карта.
 • Договорът за кредит може да подпишете в офис на банката или в удобен клон за Вас на Изипей.
 • Веднага получавате сумата за която сте одобрени /максимална сума от офис на банката – 7000 лв, максимална сума от Изипей – 5000 лв/
 • Условия за отпускане на бърз кредит по телефона – да сте дееспособен български гражданин от навършени 21 години до 65 за срока на кредита, да имате регулярни доходи от /безсрочен трудов договор, договор за управление и контрол, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст, необходимо е и да нямате просрочени задължения към банки или финансови институции.
 • Няма такси за откриване и месечно обслужване на разплащателната Ви сметка в банката, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Променлив годишен лихвен процент – формира се от базов лихвен процент на Банката плюс фиксирана надбавка.
 • Винаги може да получите актуална информация за състоянието на Вашия кредит, може да Ви известяват и с СМС.

Тексим Банк е частна банка с множество акционери. Дългогодишен опит, богата история, разностранна дейност, модерни и търсени продукти на кредитния пазар са най-типичните характеристики на дружеството. Банковата политика е в крак с новите изисквания и потребности на съвремието, непрекъснато се увеличават клиентите, подобрява се качеството на предлаганите услуги.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите е 7 000 лв.
 • Минимална сума: 100 лв.
 • Време за отговор на заявката за кредит: в рамките на работния ден.
 • Условия за кандидатстване: възраст от 21 до 65 години, постоянни месечни доходи и добра кредитна история.
 • Начини за кандидатстване: бърз кредит по телефона, може и в офис на банката.
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка, в брой от касите на Изипей.
 • Работно време: делнични дни от 8.30 до 17 или 19 часа, някои офиси работят и в събота от 10 до 14 часа.
 • http://www.teximbank.bg/