• Специализирани малки и бързи кредити – достъпни и честни на територията на София – Централно управление, Враца, Ловеч и Стара Загора.
 • Заемите се отпускат в лева, размер на кредитите от 100 до 5000 лв, срок за погасяване от 12 до 32 седмици, при първо кандиданстване до 800 лв – максимална сума на отпускане.
 • До 3 часа след кандидатстване, сте получили парите.

 

 • Погасяването е чрез равни седмични, двуседмични или месечни погасителни вноски – имате право на избор на размера на погасителната вноска.
 • Минимум документи при кандидатстване – валидна лична карта, за пенсионери – удостоверение за пенсия.
 • Елементарни условия за кандидатстване – пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужденци, живеещи на територията на посочените градове.
 • Лихвата е само за срока на ползване на парите и се определя в зависимост от размера на кредита и срока за неговото погасяване.
 • Няма такси и комисиони по кредитите.
 • Парите по кредита се усвояват еднократно.
 • Ако молбата Ви за заем е отхвърлена – може да кандидатствате отново след три месеца, ако имате промяна във финансовите обстоятелствата.

Пърсънъл Файнанс България АД е легитимно дружество, вписано в Централния регистър на БНБ, администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Мисията на дружеството е насочена към клиентите – максимално да им помага в случай на финансови проблеми при прозрачно и отговорно обслужване. Компанията отпуска Бързи Кредити във Враца, Ловеч, Габрово и Стара Загора.

Най широко разпространени и ползвани продукти:

 • Кредит “Две в едно”: размер на заема до 3000 лв,  срок за погасяване – 8, 18, 28 или 40 седмици.
 • Кредит “Златна възраст” – за пенсионери с отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или по болест – размер до 900 лв и срок за погасяване от 3, 6, 9 или 12 месеца.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да изтеглите – 5 000 лв.
 • Минимална сума по кредита – 100 лв.
 • Време за получаване на парите след кандидатстване – до 3 часа.
 • Условия за кандидатстване: навълшени 18 години и валидна лична карта.
 • Начин за кандидатстване: в офис, по телефон или имейл.
 • Начин за получаване на парите: в офис на компанията или по банков път.
 • Работно време от понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа.
 • Бързи Кредити във Враца, Ловеч, Габрово и Стара Загора
 • Уеб сайт: http://pfbcredit.com/