• Много лесни и бързи кредити във Варна при спешни нужди и финансови проблеми.
 • Потребителски, ипотечни и бизнес заеми при добри условия отпускани във град Варна – централно управление и териториални офиси в региона.
 • Получавате бързо средства за кратки срокове.
 • Одобрение от 30 минути до няколко дни.
 • Без такса за кандидатстване, усвояване и движение на кредита, няма и комисиони.

 

 • Няма такси при предсрочно погасяване на кредитите, намаляват се лихвата и разходите.
 • Еднократно или на части усвояване на кредита.
 • Има възможност за договаряне на лихвения процент.
 • Фиксирана лихва за по-голяма част от кредитите.
 • Условия за кандидатстване – пълнолетни български граждани, назначени на безсрочен трудов договор от 12 месеца назад с постоянни доходи.
 • Необходими документи за кандидатстване – валидна лична карта и искане за кредит.
 • Обезпечение на кредитите – в зависимост от вида – един или двама поръчители, залог върху имущество или вземане.
 • При неблагоприятни обстоятелства за кредитополучателите има възможност за предоговаряне на условията по кредита.
 • Има възможност за рефинансиране на кредита.
 • При обезпечение от ипотекиран имот – се изисква имуществена застраховка.

РазПро Кредит ЕАД е финансова институция, отпускаща бързи кредити във Варна за физически и юридически лица, която е собственик на средствата. Дружеството е легитимно, регистрирано от БНБ и администратор на лични данни. Компанията предлага следните продукти:

 • РазПро – Експрес: бързи кредити във Варна, експресен кредит за физически лица, отговор до 30 минути, размер до 400 лв, срок за връщане до 52 седмици, необходим е един поръчител.
 • РазПро – Плюс: одобрение до 1 час, размер до 1000 лв, срок на връщане до 52 седмици, изисква се един поръчител.
 • РазПро – Супер: одобрение до 1 час, размер до 2000 лв, погасяване до 52 седмици, необходими са двама поръчители.
 • РазПро – Авто: отпуска се срещу залог на автомобил, който е Ваша собственост или можете да се разпореждате с него, в размер до 30% от оценката му. Одобряването е до 24 часа, лихвата е месечна, погасяването е до 24 месеца.
 • РазПро – Студент: отпуснати средства за инвестиране в образование, за студенти в държавни или частни висши учебни заведения – редовна, задочна или дистанционна форма на обучение, на възраст до 30 години към момента на кандидатстване, отговор до 24 часа, размер на кредита до 4 000 лв, срок за връщане до 52 седмици. Парите по кредита се превеждат на учебното заведение. Необходимо е да осигурите 1 поръчител или залог.
 • РазПро – Актив: ипотечен кредит, срещу залог ипотека – имот /жилища, магазини, офиси, хотели и други/, стойността на кредита е до 75% от оценката на имота, със срок на погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • РазПро – Бизнес: изисква се бизнес план и обезпечение, отговор до 5 работни дни, размер до 10 000 лв, срок на погасяване от 6 до 60 месеца.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите по бързите кредити – до 4000 лв.
 • Минимална сума до 100 лв.
 • Време за отговор на заявката за бързите кредити от 30 минути до 1 час.
 • Условия за кандидатстване – навършени 18 години, работа на безсрочен трудов договор от 12 месеца с регулярни доходи.
 • Начини за кандидатстване – в офис, по телефон.
 • Начини за получаване на парите – по банков път или в брой.
 • Възможност за рефинансиране на кредита.
 • Уебсайт: http://www.razpro-credit.bg/