Тук ще Ви представим няколко предложения на студентски кредити с изгодни лихви от водещи банки в България.

Студентски кредити от Райфайзен Банк
Със студентски кредит можете да: Заплатите таксите за обучение, съгласно учебния план на съответната специалност; усвояването на средствата за заплащане на такса за обучение се осъществява чрез превод по сметка на висшето училище.

Студентски кредит от Първа инвестиционна банка
Първа инвестиционна банка Ви дава още една възможност за студентски кредити с изгодна лихва, ако са Ви необходими пари за обучение, закупуване на учебни материали, или квартирни разходи и други текущи нужди.

Студентски кредит от УниКредит Булбанк 
Студентския кредит е предназначен за заплащане на такси за обучение (семестриални такси) в България; заплащане на такси и други разходи за обучение (съгласно бюджет на учебното заведение) в чужбина.

Студентски кредити от ЦКБ
Вие искате да инвестирате в образованието си или имате нужда от студентски кредити с изгодна лихва , за да заминете на стаж или студентска бригада в чужбина? Студентският кредит на Централна Кооперативна Банка ще Ви помогне да осъществите плановете си.

Студентски кредити от Пощенска Банка
Студентският кредит, който Ви предлагаме е целеви кредит за финансиране на студенти и докторанти, гарантиран с държавна финансова подкрепа, който се отпуска съгласно Закон за кредитиране на студенти и докторанти.

Кредити за студенти от ДСК
Целеви потребителски студентски кредит с изгодни лихва за финансиране на студенти и докторанти.Кредитът е предназначен за финансиране на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение, съгласно учебния план. Предоставя се за заплащане на таксите за обучение и /или за издръжка.

Кредит за студенти и докторанти от Алианц Банк България
Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата.

Студентски кредит от Банка Пиреус
За студенти в акредитирани от МОНМ ВУЗ или професионален колеж, предлагаме целево финансиране на обучението в България. Кредитът се отпуска за покриване на разходите за семестриалните такси.

Кредит за студенти от Societe Generale Експресбанк
Студентския кредит е нецелеви кредит създаден, за да финансира всички аспекти на Вашето следване и студентски живот.