Същността на рефинансиране на кредити е –  със сума пари от ново изтеглен заем да погасим съществуващи стари задължения към други кредитори и да ни останат допълнителни средства. Кредитите, които ще рефинансираме, може да са изтеглени от една или повече финансови институции.

Тегленето на заем и кредит за рефинансиране на задължения е сложно действие, което трябва да предприемем след задълбочен анализ на нашите финанси, необходимо е добре да обмислим, да съпоставяме, да пресмятаме и да прецизираме съществуващите условия при които сме сключили старите заеми и тези които ни предстои да теглим.

Целта ни е, новите заеми за рефинансиране на кредит да се сключат при по – благоприятни и изгодни условия, за да постигнем максимален икономически ефект в наша полза. Икономическата действителност в България е динамична и се променя под въздействието на различни фактори. Ако сме изтеглили кредит към даден момент при добри характеристики и договорени правила, във времето под влияние на някои фактори, той вече може да не е толкова изгоден за нас и ние да помислим за рефинансиране на кредит.

Това особено е валидно за ипотечните кредити, които се сключват за продължително време – примерно 30  години. Няма как за толкова дълъг период лихвите, таксите за управление и отпускане на кредитите, таксите за ипотекирания имот, таксите за предсрочно погасяване, допълнителните разходи и другите параметри да останат постоянни.

В личен план понякога поради неблагоприятно стечение на различни обстоятелства, изпадаме в ситуации в които имаме натрупани задължения по кредити и нямаме възможност да ги погасим, може да сме изгубили работата си, може да са ни се струпали непредвидени разходи, може да имаме сътресения в бизнеса, може да сме изпаднали в тотална невъзможност да плащаме.

Отговорните и стабилни финансови институции предлагат различни варианти – да пропуснем погасителни вноски, да удължим гратисния период, да удължим срока за изплащане на заема, да имаме период в който ще плащаме само лихвата, да рефинансираме кредита и задължения към други кредитори.

Има дружества, които предлагат различни оферти с бонуси, отстъпки, преференции при рефинансиране на кредитите. За да вземете правилно решение и Вашето рефинансиране да има смисъл, ще обърнем внимание на някои важни обстоятелства:

  • Лихвата по кредитите. Ако сте изтеглили кредит и в договора сте уточнили –  фиксиран лихвен процент /той се състои от базов лихвен процент и надбавка за финансовото дружество – кредитор/и базовият лихвен процент се намали, Вие няма как да почувствате това намаление. При рефинансиране на кредита би могло да договорите по-нисък лихвен процент и това е напълно възможно при изострената конкуренция на кредитния пазар.
  • Размер и дата на падеж на погасителните вноски. Предоговорете датата на внасяне и намалете размера на вноските, ако това е по-удобно за Вас.
  • Срок за погасяване на кредита. Съобразете и изберете най – подходящия за Вас, когато рефинансирате задълженията си. Имайте в предвид, че ще върнете по-малко пари, ако изберете по-кратък срок, дългия период на издължаване оскъпява заемите.
  • Такси и комисиони. Много дружества за отпускане на бързи кредити извършват рефинансиране без такси, без комисиони, без такси за предсрочно погасяване, а ако има такива преценете дали си заслужава, защото те утежняват  и увеличават разходите за отпускането на новия кредит. Обърнете внимание дали има такси за разглеждане на документите за кандидатстване, движение и управление на кредитите.
  • Имуществени и лични застраховки – “Живот”, “Имот” и други. Не пренебрегвайте този разход, те са от името и за сметка на получателите на кредитите, но защитават интересите и намаляват риска на финансовите дружества, които отпускат заемите. Проучете вида и размера им, сравнете условията при няколко кредитори.
  • За Ваше улеснение, някои от фирмите за бързи кредити разполагат с елекронен калкулатор, в който може да заложите данните на своя кредит и предварително да сте наясно колко пари дължите – какъв е размера на лихвата и на главницата, които ще изплащате.
  • Рефинансирането на стари задължения се предлага при  в следните фирми за бързи кредити: КешБокс, Смайл кредит, Мини заем, Кредихелп, Вива кредит, Кредит Инс, Раз Про Кредит, Изи Кредит, Оптимал кредит, Сити Кеш Кредит и други.