Когато предприемаме рефинансиране на бързи кредити и онлайн заеми е нужно добре да обмислим, да преценим и да съпоставим условията по новия и стария кредит, задължително характеристиките на новия заем трябва да са по-изгодни за нас.

Най-значимите фактори  които трябва да съобразим са: размер на лихвата, такси, комисиони и допълнителни разходи, срок за погасяване на кредита, размер на погасителните вноски, застраховки и други. Когато се убедите, че условията при рефинансирането на бързите кредити са във Ваша полза, може да предприемете това действие. Ще Ви запознаем с някой фирми, които извършват рефинансиране на бързи кредити:

КЕШБОКС

 • Одобрение до 20 минути, минимум документи и отпуснати пари до часове.
 • Опростена процедура чрез онлайн заявка или посещение в офис, сами избирате размер на кредит от 150 до 5000 лв и срок за неговото погасяване.
 • Отговорно и компетентно обслужване за кредити за всякакви потребителски нужди на физически лица и бизнес кредити за оборотни средства на малки и средни предприятия.
 • Няма такси, няма скрити разходи.
 • Възможност за рефинансиране: eXtra Cash – опцията да рефинансираш кредита, получавайки допълнителна сума преди да си приключил текущия си договор. 
 • Кандидатствайте от цялата страна с валидна лична карта и актуална банкова сметка, ако имате регулярни доходи от безсрочен трудов договор не по-малко от 6 месеца, внесени социални и здравни осигуровки и добра кредитна история.
 • Обезпечение по кредитите – необходимо е да осигурите един поръчител.
 • http://cashbox.bg/

КРЕДИХЕЛП

 • Гъвкави кредити при доказан и недоказан доход от 100 до 5000 лв.
 • Одобрение до 20 минути при онлайн заявка, може да кандидатствате и по телефона, в офис, при лично посещение в дома Ви или на друго удобно място.
 • Не се изискват поръчители, няма залози.
 • Няма допълнителни и неясни разходи.
 • Парите се отпускат и връщат по лична банкова сметка.
 • Условия за отпускане: български граждани на възраст от 23 до 70 години с регулярни доходи, добро кредитно досие, активен имейл и телефон.
 • Може да удължите срока на кредита, може да рефинансирате задължения по кредити, отпуснати и от други дружества.
 • http://credihelp.bg

СМАЙЛ КРЕДИТ

 • Пари за минути, кредити, отпуснати при дискретно и професионално отношение.
 • Защитени лични данни, модерно и стабилно дружество с отговорна и принципна политика.
 • Одобрение до 20 минути при напълно безплатно кандидатстване за кредити до заплата до 500 лв и кредит на вноски до 1500 лв.
 • Възможност да рефинансиране на бързи кредити и заеми.
 • Не се изискват поръчители, няма никакво обезпечение.
 • Всеки първи кредит до 1500 лв в рамките на един месец – без никакво оскъпяване, връщаш толкова пари, колкото си взел, няма лихви, няма такси.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи и платени осигуровки, добра кредитна история.

ИЗИ КРЕДИТ

 • Директно в домовете на клиентите – може да получите парите или да погасявате заема.
 • Размер на кредитите – от 100 до 3000 лв и срок за погасяване от 8 до 43 седмици.
 • Сами определяте размера на вноските, които са фиксирани седмични, двуседмични или месечни, кандидатствате онлайн, по телефона, в офис.
 • Няма скрити такси и условия.
 • Необходими документи за кандидатстване – валидна лична карта.
 • Обезпечение по кредитите – двама поръчители, /да работят на безсрочен трудов договор с чист доход над 1000 лв, да не са поръчители по други заеми/ или банкова гаранция в полза на дружеството.
 • http://www.easycredit.bg/

МИНИЗАЕМ

 • Достъпни и лесни онлайн кредити при лоялно партньорство.
 • Сами определяте размера и срока за погасяване в рамките до 1500 лв, одобрение до 30 минути.
 • Няма излишно оскъпяване и скрити текстове, не е възможно да се променят правилата  при движението на кредита.
 • Фиксирана лихва за периода на кредита.
 • Кандидатствате ако сте на възраст над 18 години, получавате и издължавате парите по банков път или на каса в Изипей.
 • Може да удължите срока на кредита, да извършите рефинансиране на бързи кредити, онлайн заеми и задължения, има специални отстъпки за коректни клиенти.
 • https://www.minizaem.bg/