Рефинансирането на кредити означава със сумата пари от ново изтеглен заем да погасите съществуващите стари задължения по кредити и да Ви останат средства. За да предприемете рефинансиране на кредит е необходимо добре да обмислите и да сравните условията по старите кредити и тези на ново изтегления заем, за  да имате полза, икономическа изгода и нови по-благоприятни  и ефективни параметри.  Ще разгледаме някои предложения за рефинансиране на кредити без поръчител.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК „Бързо кредит”

 • Може да се ползва за рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки, за всякакви потребителски цели, за ремонт, обзавеждане на дома, за екскурзии, почивки и други.
 • Отпуска се без поръчители, без каквото и да било обезпечение.
 • Валута на кредита – лева, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Кандидатстване – само с лична карта.
 • Начини на кандидатстване: онлайн запитване, по телефон на цената на един градски разговор, в клон на банката.
 • Одобрение – до 2 часа.
 • Лихва – фиксирана за целия период на кредита, лихвените условия са съобразени с размера на заема и срока за неговото погасяване.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Има възможност за сключване на застраховка със застраховател, партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

РАЙФАЙЗЕНБАНК – „Потребителски кредит с отговор до 2 часа”

 • Може да бъде използван за рефинансиране на задължения по други кредити от банката или от други финансови институции.
 • Отпуска се без изискване за поръчител.
 • Валута на кредита – лева, размер до 7 000 лв, срок за изплащане от 6 месеца до 7 години.
 • Съкратена и опростена процедура по отпускане на заема.
 • Начини за кандидатстване – чрез мобилен банков консултант или в удобен офис на банката.
 • Без превод на работна заплата в банката.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година от изплащане на кредита, променлив след това, формиран от пазарен лихвен индекс и надбавка за банката.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, няма комисиони.
 • Има такса за разглеждане на документи.
 • https://www.rbb.bg/bg

ТЕКСИМ БАНК – „Потребителски кредит за рефинансиране”

 • Безплатна индивидуална оферта съобразена с Вашите финансови възможности.
 • Атрактивна ниска лихва, по-благоприятна при превод на работна заплата.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Валута на кредита – лева или равностойност в евро, размер до 50 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Парите получавате същия ден след сключване на договора за кредит.
 • Условия за отпускане – да сте дееспособен български гражданин до 68 години, да имате доходи от безсрочен трудов договор, от договор за управление и контрол, от свободна професия или от пенсия за осигурителен стаж и възраст и добра кредитна история.
 • Гъвкави условия по кредита – може без поръчители.
 • Може да получите други допълнителни суми за текущи нужди или планирани разходи.
 • Няма такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Има такса за разглеждане на искането и одобрението Ви за кредит – тя е в % към размера на кредита и се плаща при сключване на договора за кредит.
 • Начин за погасяване на кредита – чрез еднократни равни месечни погасителни вноски.
 • Има възможност за застраховка „Живот” – тя е по желание и за сметка на кредитополучателя.

Изброените са само примери. В България има множество потребителски кредити от банки без поръчител, които може да ползвате за рефинансиране. Освен това банките в момента предлагат и много видове потребителски кредит без доказване на доход, които се отпускат бързо, лесно и дори още в същия ден.

Освен банки и други финансови дружества също предлагат варианти за рефинансиране на заеми без изискване за поръчители. Това са фирмите за бързи онлайн заеми. Ще Ви запознаем с някои от тях в случай, че имате нужда да покриете ваш вече съществуваш бърз кредит.

Фирми за бързи онлайн заеми които предлагат рефинансиране на кредити без поръчител:

КРЕДИСИМО – „Кредисимо плюс до 2000 лв с възможност за рефинансиране”

 • Пари навреме със 100% сигурност.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, седем дни в седмицата, без почивен ден, одобрение до 7 минути.
 • Може да разсрочите кредита на малки удобни вноски за по-дълъг срок, може да рефинансирате задължения ако сте лоялен клиент.
 • Изисквания за кредитиране – навършени 18 години и доказани собствени доходи.
 • Заявлението за кредит е напълно безплатно, можете да се откажете и да не подпишете договор.
 • Парите получавате същия ден след одобрението.
 • Срок за погасяване до 18 месеца, кредита се връща по банков път, на каса в Изипей, чрез Кеш терминал.
 • Всеки първи и седми кредит до заплата до 600 лв, върнат до 15 дни е напълно безплатен, без лихви, без такси.
 • https://credissimo.bg/plus

СМАЙЛ КРЕДИТ

 • Може да удължиш срока на кредита, може да рефинансираш заема.
 • Кандидатствате онлайн, одобрението е до 20 минути, получавате парите веднага по банкова сметка или на каса в Изипей, връщате заема по същия начин.
 • Размер на заема от 50 до 1500 лв, всеки първи кредит до 1500 лв, върнат за 30 дни е с 0% лихва, без никакво оскъпяване.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи и чисто кредитно досие.
 • Не се изискват поръчители и обезпечение.
 • Няма скрити такси, няма такси за кандидатстване, нито за паричните преводи, няма такса за предсрочно погасяване.

КРЕДИХЕЛП

 • Одобрение до 15 минути, на територията на цялата страна, размер на кредита до 2000 лв, получавате цялата сума пари веднага по банков път връщате по същия начин.
 • Утвърдена компания със сигурни и гарантирани кредити, няма скрити клаузи и допълнителни разходи.
 • Богат избор от потребителски кредити, с индивидуални погасителни планове.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, при среща с кредитен консултант в удобно за Вас време и място, по телефона на цената на един градски разговор, в офис на компанията.
 • Може да удължите срока на кредита, може да рефинансирате задължения и да използвате остатъка от пари, както решите.

Преференциални условия за лоялни клиенти, отстъпки, отпускане на по – големи суми и други, компетентно любезно и експедитивно обслужване.

При рефинансиране на кредити без поръчител задължително обърнете внимание на няколко безспорни фактора, характеризиращи кредитите – по-ниска лихва,  срока за изплащане на кредита, размер на погасителните вноски и времето за внасянето им, такси и комисиони, особено дали има и какъв е размера на таксата за предсрочно погасяване, допълнителните разходи, застраховки и други.

Post Your Thoughts