Тази страница съдържа предложения за револвиращ кредит за бизнеса и за потребителски нужди. от водещи банки в България. Револвиращ кредити (наричани още възобновяеми кредити) имат редица предимства както за фирмите така и за частните лица.

Кредит за оборотни средства. Револвиращ кредит от FiBank.

 • За финансиране на нуждите на бизнеса Ви от оборотни средства, за да придобиете краткотрайни активи и за текущи разходи.
 • Максималния размер, който може да получите за този кредит е в зависимост от Вашите потребности и вида и размера на обезпечението по този револвиращ кредит.
 • Краткосрочен кредит за оборотни средства със срок на погасяване до 1 година.
 • Лихвите по кредита също са обект на договорка в зависимост от риска и условията на кредитния пазар в България.
 • Обезпечение – банката приема всички допустими от закона обезпечения
 • Револвиращ кредит (възобновяем) – може да бъде ползван отново като бъде автоматично подновен.
 • Банката предлага още и овърдрафт по разплащателна сметка, кредитни линии, сконтов кредит, акцептен кредит.
 • Вижте повече подробности от сайта на банката на следния линк:
 • http://www.fibank.bg

Револвиращ кредит от УниКредит Булбанк

 • Чудесно средство, за да посрещнете Вашите периодични плащания или да финансирате транзакции и дейности с цикличен характер за бизнеса Ви.
 • Може да вземете до 40% от размера на нетните приходи от продажбите за предходната данъчна година на Вашия бизнес.
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Срок на погасяване – до 12 месеца с възможност за подновяване срока – револвиращ кредит.
 • Може да ползвате отстъпки с пакетните програми на банката.
 • Възможност за многократно усвояване и погасяване в размера и срока на кредита.
 • Оптимално управление на лихвените разходи.
 • Този кредит може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица.
 • Усвоявате парите с възможност многократно да усвоявате сумите до максимално разрешения кредитен лимит.
 • За какво може да използвате кредита?: да покривате периодично настъпващи разходи за стоки и услуги; да предоставяте отложено плащане за вашите клиенти; да заплащате авансово поръчки към вашите доставчици.
 • http://www.unicreditbulbank.bg