В стремежа си да улесняват гражданите, някои фирми за бързи заеми, отпускат първи кредит без лихва. Заем без лихви (с 0% лихва) е изцяло в интерес на кредитополучателите, защо при него няма никакво оскъпяване, връщате толкова пари, колкото сте взели в уговорения срок. Ще Ви запознаем с някой от предложенияза да изберете Вашия кредит без лихва.

ВИВУС КРЕДИТ

 • Напълно безлихвен първи кредит  до 1000 лв, без никакви лихви или допълнителни плащания, за период от 30 дни.
 • Има възможност експресно да бъде разгледана Вашата заявка, одобрение до 15 минути, получавате парите до 2 часа.
 • Достъпни пари предоставени при прозрачни условия, от водеща онлайн принципна кредиторска компания.
 • Без поръчители, не се изискват банкови гаранции, няма никакво друго обезпечение.
 • Няма такси при кандидатстване, няма такси за превод на парите.
 • Условия за кандидатстване: да сте над 19 години, да предоставите вярна и точна информация за себе си и да отговаряте на минимални кредитни изисквания.
 • Може да кандидатствате и за допълнителна сума и ще я получите, ако финансовото Ви състояние позволява.
 • https://www.vivus.bg/

ФЕРАТУМ

 • 0% лихва за всеки първи заем до заплата с размер до 700 лв, платим до 15 дни, погасен еднократно.
 • Денонощно, без почивен ден получавате ясни и лесни кредити от отговорна компания с непрекъснато разрастваща се дейност.
 • Първи кредит без лихва с одобрение до 5 минути, получаване на парите веднага, ползване на гратисен период до 5 дни.
 • Няма скрити такси, няма разходи за кандидатстване и движение на кредита.
 • Изисквания за отпускане: постоянно живеещи в нашата страна граждани на възраст от 21 до 70 години получаващи доходи, с чисто кредитно досие и можещи да посочат гарант/физическо лице, което да отговаря на определени изисквания, или банка партньор на кредитора/.
 • https://www.ferratum.bg/

СМАЙЛ КРЕДИТ

 • Всеки първи кредит с размер до 1500 лв и срок за погасяване до 30 дни е без никакви разходи, без лихви, без такси, без комисиони.
 • Дискретни и удобни кредити от сериозна компания, при индивидуално отношение.
 • Изцяло онлайн кредити с одобрение до минути, получаване на парите веднага по банкова сметка или на каса в Изи Пей, възстановяване по същия начин.
 • Не се изисква обезпечение, няма залози, не трябват поръчители.
 • Необходимо е да имате работа и да получавате доходи.

КРЕДИСИМО

 • Всеки първи кредит без лихва от 100 до 600 лв и период на връщане до 30 дни и всеки седми кредит до заплата и връщане до 15 дни е с 0% лихва.
 • Индивидуален подход, при максимално удовлетворяване  потребностите на клиенитите, от професионален и опитен екип на стабилна и сериозна компания.
 • Изцяло онлайн кредитиране, без такси и посещения в офис, на територията на цялата страна 24 часа в денонощието, без почивни дни, одобрение до 7 минути и получаване на парите веднага.
 • Условия за кандидатстване – навършени 18 години, валидна лична карта и посочване на лице за контакт с актуален телефонен номер.
 • Доволни клиенти, но ако има разногласия налице е специална процедура за подаване на възражения.
 • https://credissimo.bg/

КРЕДИТ ГРУП

 • Всеки първи кредит до 500 лв за 21 дни няма лихва, за клиенти на дружеството –  всеки седми кредит погасен за 21 дни – също е без лихва.
 • Гъвкави кредити от легитимно дружество, гарантирана защита на личните данни.
 • Безплатно разглеждане на искането за кредит, одобрение до 15 минути, няма такси, няма комисиони.
 • Сами избирате срока и начина на погасяване.
 • Бързи пари за спешни нужди получени в удобен офис, на подходяща каса в Изи Пей, на Кеш Терминал, по банков път.
 • http://www.creditgroup.cc/

НЕТ КРЕДИТ

 • Всеки първи кредит без лихва “До заплата” с размер от 50 до 500 лв, ако се погаси за срок от 15 дни е с 0% лихва.
 • Модерен начин да получите лесно пари на територията на цялата страна, още същия ден, без посещение в офис, без излишни документи.
 • Благоприятни условия, няма такси  и допълнителни разходи.
 • Условия за отпускане –  възраст от 18 до 65 години с постоянна работа и регулярни доходи.
 • Винаги може да получите актуална информация за състоянието на кредита.
 • https://www.netcredit.bg/