Потребителски Кредит Без Доказване на Доход: Овърдрафт Еластика от Пощенска Банка

Предимства на този потребителски кредит без доказване на доходи:

 • Изгодни лихвени условия по кредита
 • Обезпечението е с паричен депозит
 • Бърз отговор дали сте одобрени или не по този кредит – в рамките на 1 работен ден
 • Потребителски кредит без доказване на доход

Документи за кандидатстване по този кредит:

 • Копие от личната Ви карта
 • Попълнено искане за кредит
 • При необходимост банката може да Ви изисква и допълнителни документи

Параметри по този потребителски кредит без доказване на доходи:

 • Кредитополучатели по този кредит могат да бъдат клиенти на Пощенска банка, които имат депозити или сметки
 • Валута на финансиране по кредита – Левове и евро, валидни за потребителски кредит или овърдрафт „Еластика”

Банката предоставя атрактивна и изгодна лихва по кредита.

Срок за погасяване на този потребителски кредит без доказване на доходи:

 1. Потребителски кредит „Еластика” – до 7 години
 2. Овърдрафт „Еластика” – погасяване до 1 година с възможност за подновяване за нов период

Максимална сума:

 • До 90% от размера на обезпечението за кредит и депозит в една и съща валута
 • До 90% от размера на обезпечението за кредит в левове и депозит в евро
 • До 70% от размера на обезпечението за кредит в левове или евро и депозит в щ.долари

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент се ползва следния лихвен индекс: за кредити в лева 6-месечен SOFIBOR, за кредити в евро 6-месечен EURIBОR.

Такси и комисионни, които трябва да заплатите по този потребителски кредит:

 • Такса за разглеждане на искане за кредит/овърдрафт – тя е в зависимост от сумата, която искате да Ви се отпусне
 • Такса за подновяване на овърдрафт, която се плаща при удължаване на срока на овърдрафт Еластика

Повече подробности за този потребителски кредит без доказване на доход може да научите от всеки клон на банката или от сайта на банката на следния уеб адрес:
https://www.postbank.bg