Онлайн кредити от банки са вид бързи заеми доказали своите предимства, спестявате време, не чакате на опашки, предварително научавате характеристиките на предлаганите кредити и спокойно обмисляте, съпоставяте и решавате какъв кредит да изберете  и от коя банка. Ще ви запознаем с някой предложения на водещи банки в нашата страна:

РАЙФАЙЗЕНБАНК

 • Гъвкави условия, най-ниски и много изгодни лихви, основаващи се на пазарен индекс, конкурентни параметри за  потребителски кредити за текущи нужди, за покупка на стоки и услуги, за покриване на задължения и други.
 • Изпращате запитване онлайн и заявявате среща с банков консултант в най-близкия и удобен за Вас клон.
 • Валута в която се отпуска кредита – лева и евро.
 • Без поръчител може да получите кредит до 15 000 лв, с един поръчител до 35 000 лв.
 • Минимум документи необходими за отпускане на кредита – лична карта, искане за кредит по образец и документи удостоверяващи дохода на кредитоискателя и съдлъжника.
 • Дълъг срок на погасяване от 6 месеца до 10 години, който ви осигурява спокойно посрещане на месечните плащания.
 • Ценови отстъпки при превод на работната заплата в банката.
 • Възможност за погасяване на месечни вноски на банкомат.
 • Допълнителни условия – застраховка “Живот плюс” и ползване на пакет “Комфорт”с поне едно плащане за битови нужди, и регистрация за Райфайзен Онлайн.
 • Има минимална такса за разглеждане на документи, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Най – благоприятни условия при Потребителски кредит с отговор до 2 часа – отпуска се при улеснена и съкратена процедура, не е нужен поръчител, размера му е до 7 000 лв, със срок на изплащане от 6 месеца до 7 години, не се изисква превод на работна заплата в банката, може да бъде погасен по всяко време без такси.
 • https://www.rbb.bg/

УНИКРЕДИТ БУЛБАНКПотребителски кредит “Бързо кредит”

 • Изгоден кредит от водеща и стабилна банка с индивидуален подход и качествени решения, за екскурзия, почивка, за всякакви потребителски цели, за ремонт, покупка, обзавеждане, лечение, за рефинансиране на кредити от други банки, за специални моменти.
 • Начин на кандидатстване – онлайн, по телефон, в офис.
 • Валута на кредита – лева.
 • Одобрение до 2 часа, парите получавате същия ден по банков път.
 • Размер на кредита – от 500 до 10 000 лв, със стъпка от 500 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Необходими документи – само лична карта и съгласие за обработка на лични документи.
 • Не се изисква обезпечение – няма поръчители, няма залог или ипотека.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита, зависи от размера и срока на кредита.
 • Предоставя се възможност за сключване на застраховка с партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

ТИ БИ АЙ БАНК – Кредит бързи пари

 • Бързи, достъпни и прозрачни кредити от отлично представена и бързо развиваща се банка.
 • Кандидатстване за кредита – онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Размер на кредита от 300 до 7 500 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеци – сами избирате размер и срок за издължаване.
 • Одобрение до 2 часа, не се изискват специални документи.
 • Условия за отпускане пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в страната ни чужденци с регулярни доходи.
 • Ако търсите бързи онлайн кредити от банки, тук ще намерите заеми без обезпечение по кредита, без поръчители или гаранции.
 • Кредита се погасява по банков път, в офис на банката, чрез банкомат, на каса в Изипей и други познати начини.
 • Ясни такси и комисиони – според Тарифата на банката, лихвата се договаря на база лихвения бюлетин.
 • Има специално създадени органи за алтернативно решаване на спорове и разногласия, ако има такива.
 • https://www.tbibank.bg

ТЕКСИМ БАНК – Потребителски кредити без поръчители

 • Ясни и удобни кредити от банка с дългогодишен опит, традиции и богата история.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Одобрение до 2 часа, кредита се разрешава в рамките на работния ден, след сключване на договора за заем.
 • Не се изискват поръчители.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Необходими документи – копие на лична карта и декларация от работодател.
 • Безплатно получавате индивидуална предварителна оферта за основните параметри на кредита и лихвените условия, съобразена с Вашите финансови възможности.
 • Валута на кредита – лева или евро.
 • Максимален размер на кредита до 7 000 лв и срок за погасяване до 7 години – на еднакви месечни вноски.
 • Няма такси за предсрочно погасяване, няма такса за откриване и месечно обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта.
 • Има еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка.
 • Сключва се застраховка “Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.
 • http://www.teximbank.bg/

ПОЩЕНСКА БАНКА – Различен потребителски кредит

 • Кандидатствайте онлайн за различен потребителски кредит, при който ще  Ви върнат 5% от платената лихва обратно.
 • Размерът на кредита е до 40 000 лв, получавате бърз отговор до 2 часа и ускорено усвоявате средствата до 1 час след подписване на договора.
 • Погасяването е на равни погасителни вноски за срок от 5 до 10 години.
 • Същността на разликата от другите потребителски кредити се състои в следното – ако по време на срока на кредита сте плащали редовно задълженията си по всички Ваши кредитни продукти в банката и не сте променяли срока на договора – банката ще Ви върне обратно 5% от платената вече от Вас лихва – максималната сума, която може да получите обратно е 2ооо лв.
 • Има възможност за експресно разглеждане на молбата Ви за кредит – приложима е за клиенти с доходи от трудов договор.
 • Има програма “Защита на плащанията” при безработица, нетрудоспособност и други рискове.
 • Лихвеният процент зависи и от това дали доходите Ви се получават в банката или не.
 • Има кредитен калкулатор на който може да направите своите индивидуални изчисления.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит – в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа.
 • Има минимална месечна такса за обслужване на разплащателната Ви сметка.
 • https://www.postbank.bg