Ако търсите овърдрафт кредити, тук ще намерите списък на банките, които предлагат такъв вид заем в България.

Овърдрафт от банка ДСК
Кредитът овърдрафт се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства за: безкасово плащане на  задължения – данъци, такси и услуги; теглене на суми в брой чрез банкова карта от терминални устройства АТМ и POS; заплащане на стоки и услуги чрез банкова карта от POS в търговски обекти и АТМ и др. Повече за овърдрафт кредита вижте тук

Овърдрафт по разплащателна сметка от Societe Generale Експресбанк
Овърдрафтът покрива вашите плащания за времето до постъпване на месечната ви заплата или пенсия по разплащателната сметка когато трябва да извършите неотложен разход и на сметката ви няма достатъчно средства. Повече за овърдрафта може да видите тук

Кредит Овърдрафт от ОББ
Овърдрафт е форма на левов кредит, даваща правото на клиентите с ОББ дебитни карти или разплащателни сметки да превишават салдото си по картова сметка или разплащателна сметка до предварително договорен лимит. Повече за кредита овърдрафт може да видите тук

Овърдрафт по дебитна карта от Първа инвестиционна банка
Овърдрафт по дебитна карта в левове. Когато искате да разполагате с допълнителни средства, които може да ползвате незабавно, по всяко време, без да сте обвързани с погасителен план. Повече подробности за овърдрафт кредита може да видите тук

Овърдрафт кредити от ЦКБ
Вече можете да ползвате овърдрафт при още по-изгодни условия: по-ниски лихви, по-голям максимален размер на овърдрафта, по-малко документи – ако Вашия работодател има сключен договор с ЦКБ за изплащане на заплати, не се изискват копие от трудов договор и справки от работодателя. Повече подробности може да видите тук

Овърдрафт от Райфайзен Банк
Банката предлага овърдрафт кредит – допълнителни средства при гъвкави условия за ползване. Заплащане на лихва само върху използваната сума. Повече за кредитите овърдрафт може да видите тук

Овърдрафт от ПроКредит Банк
Потребителският овърдрафт на ПроКредит Банк Ви дава възможност  да посрещнете  извънредни и непланирани разходи и  да изпълните разплащанията си своевременно. Повече за овърдрафт кредита може да видите тук

Овърдрафт от Пощенска Банка
Ако получавате заплатата си в Пощенска банка и желаете да разполагате с повече финансови средства и свобода за тяхното управление, ние Ви предлагаме потребителски овърдрафт. Повече за овърдрафт кредитите може да видите тук

Кредит Овърдрафт от Алианц Банк България
Алианц Банк България Ви предоставя възможност за краткосрочен заем (овърдрафт), обезпечен с Вашите бъдещи доходи. Повече подробности за кредита овърдрафт може да видите тук

Овърдрафт по картова сметка от Интернешънъл Асет Банк
Цел на кредита – Банката предоставя овърдрафт по сметки на физически лица, които получават трудовото си възнаграждение по разплащателна сметка / дебитна карта Maestro. Повече за овърдрафт кредита може да видите тук

Кредит Овърдрафт от Алфа Банк
Овърдрафтът е револвираща кредитна линия към сметка payroll за покриване на краткосрочни нужди от парични средства, към наличното салдо по сметката. Овърдрафтът се активира след откриване на Payroll сметка и постъпване на поне една заплата.Повече може да видите тук

Кредит Овърдрафт от Пиреос Банк
Кредит Овърдрафт със залог на работна заплата. Ако вече сте клиент на Банка Пиреос и заплата Ви се превежда по сметка в банката то Вие можете да ползвате кредит – овърдрафт при следните условия. Повече за кредита може да прочетете тук

Кредит Овърдрафт от Търговска Банка Д
С овърдрафт по картовата Ви сметка вие можете многократно да надвишавате наличното салдо по сметката си до предварително определен лимит. При постъпления на средства по сметката се погасява (изцяло или частично) ползвания кредит и Вие отново можете да усвоявате в рамките на срока, за който е разрешен овърдрафта. Повече за овърдрафт кредита може да видите тук

Овърдрафт от СИБАНК
Овърдрафтът по картова сметка е вид кредит, който Ви дава възможност да теглите и извършвате плащания от картовата си разплащателна сметка, не само до действителния остатък от собствени средства, но и до определен размер, предварително договорен с Банката.Повече подробности за кредита овърдрафт може да видите тук

Овърдрафт от Токуда Банк 
Токуда Банк АД предлага на своите клиенти, притежаващи дебитни карти, възможността да ползват по-големи суми от наличностите по картовите си разплащателни сметки. Повече подробности за овърдрафт кредита може да видите тук

Кредит Овърдрафт от Юнионбанк 
Кредит Овърдрафт по картова сметка ви дава свободата да правите приятни изненади и спокойствието, че ще се справите с неприятните. Повече за овърдрафт кредита от тази банка може да видите тук