Списък на обществени трезори и банкови сейфове в България за съхранение на пари, ценни книжа, бижута, злато, други документи и ценности.

Трезор на ОББ
Предимствата на Денонощния трезор ОББ са съхранявате парите си в банковия трезор, гарантира сигурността на Вашите средства, денонощният трезор се заключва с три различни ключа, оставяте парите си в трезора по всяко време на денонощието.
http://www.ubb.bg

Обществени трезори на ЦКБ
Личните сейфове, намиращи се в офисите на ЦКБ, са изключително удобен и сигурен начин за съхраняване на Вашите ценности.
http://www.ccbank.bg/

Банкови сейфове на СИБАНК
СИБАНК Ви предоставя възможност за ползване на банкови сейфове, намиращи се в специално помещение (Обществен трезор). В сейфа можете да съхранявате пари, ценни книги, документи и други вещи.
https://www.cibank.bg

Трезори на Алианц Банк България
Трезор за съхранение на лични и фирмени ценности. Алианц Банк България ви гарантира пълна конфиденциалност и безрисково съхранение в банков сейф за най-ценните ви вещи.
http://bank.allianz.bg

Обществен трезор на Общинска Банка
Общинска банка АД предлага сейфове за съхранение на парични средства, ценни книжа, други вещи и документи при висока степен на сигурност, денонощна охрана и гарантирана от банката неприкосновеност.
http://www.municipalbank.bg

Обществен трезор на Райфайзенбанк (България) ЕАД 
За Вашето удобство и сигурност Райфайзен Сървисис ЕАД предоставя на своите клиенти услугата – съхранение на ценности в индивидуални сейфове в трезори на банкови офиси на Райфайзенбанк (България) ЕАД.
http://www.rbb.bg

Обществени трезори на ДСК
Банка ДСК има трезори в няколко града в страната. Списък на обществените трезори на Банка ДСК може да видите тук:
https://dskbank.bg

Обществен трезор на Токуда банк
ТОКУДА БАНК АД Ви предоставя възможност за ползване на банкови касети, намиращи се в специално помещение – Обществен трезор.
http://www.tokudabank.bg

Обществен трезор на Корпоративна Търговска Банка 
Корпоративна търговска банка предлага услугата Обществен трезор. В различни по размер банкови сейфове можете да съхранявате ценности и други вещи с висока стойност.
http://www.corpbank.bg

Търговска банка Д – обществен трезор
Търговска банка Д предлага на Ваше разположение сейф-касети за съхранение на ценности, при висока степен на сигурност и конфиденциалност.
http://www.dbank.bg/