Тук ще намерите списък на банки предлагащи обединяване на кредити в един при изгодни условия.

Потребителски кредит за обединение на задължения от Пощенска Банка

 • По-ниски разходи по месечните вноски – до 40%
 • Получавате допълнителна сума в брой и може да я използвате по Ваше желание
 • Онлайн кандидатстване – бързи лесно и удобно
 • Онлайн кредитен калкулатор, за да може да изчислите размера на вноските си
 • Пример за обединяване на кредити – обединявате потребителски кредит, кредитна карта и стоки на изплащане и всеки месец плащате по-малка сума
 • Такси и комисионни, които трябва да заплатите – Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка, такса за разглеждане на искане на кредит /в зависимост от исканата сума/. Повече може да научите от сайта на банката
 • https://www.postbank.bg

Обединен кредит от ОББ

 • Обединяване на кредити и оптимизиране на личния бюджет
 • Плащате едно задължение на едно място при изгодни за Вас финансови условия
 • Погасявате само една вноска- спестявате време и усилия
 • Плащате на равни месечни вноски задълженията си
 • Възможност за активиране на живото застрахователна програма „Защита на кредита”
 • Имате възможност и за погасяване на месечна вноска на банкомат на ОББ
 • Без такса за кандидатстване
 • Максимален срок за изплащане на задълженията – за суми от 1000 лв.  до 5000 лв. – до 6 години, за суми от 5001 лв до 10 000лв – до 8 години, за суми над  10 001 лв – до 10 години
 • Необходими документи за кандидатстване – лична карта, Документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка,  Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит
 • Дължими такси по кандидатстване за обединяване на кредити – такса по сметка обслужваща кредита, такса за кредитна оценка
 • http://ubb.bg/

Потребителски кредит Компакт – за обединение на задълженията от Societe Generale Експресбанк

 • Обединяване на кредити, за да ги изплащате лесно и удобно
 • По-изгодни финансови условия с плащане на само една по-малка месечна вноска
 • Погасявате задълженията си само към една банка
 • Месечните Ви разходи по обслужване на задълженията Ви намаляват
 • Срок на изплащане – до 10 години
 • Максимална сума – до 50 000 лв
 • Без поръчител
 • Потребителски кредити Компакт  се отпускат с фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
 • Можете да кандидатствате за обединяване на кредити във всеки един от офисите на банката
 • http://www.sgeb.bg/