Всички искаме да изберем най-изгодни кредити с най-ниска лихва, за да покрием задълженията си по-лесно и безпроблемно. Но евтините на пръв поглед потребителски кредити, не винаги са най-добрите и най-подходящите за всички.

Най-евтините кредити са изградени от набор от критерии, които имат различно значение за всеки. Един потребителски кредит често е много по-евтин от кредитните карти, за това редица хора го предпочитат. При него лихвите са по-ниски от тези при кредитните карти. Въпреки това при избора на потребителски кредити трябва да внимаваме за доста неща.

Ето няколко съвета и опорни моменти, които могат да Ви помогнат за изберете най-изгодните кредити с най-ниска лихва според Вашите нужди:

  • Помислете внимателно за какъв срок искате да изтеглите кредит. Потребителските кредити с по-кратък срок, обикновено имат по-високи лихви. Но, въпреки това, по-краткият срок на изплащане може да означава и по-ниска обща крайна сума, която ще заплатите. За това смятайте внимателно, кок би бил по-изгодния вариант.
  • Сравнявайте лихвените проценти на различните кредитни институции. Те могат да бъдат наистина доста различни. Изчислете и общата сума на лихвите, които трябва да платите за целия срок на кредита при отделните варианти и предложения.
  • Обмислете внимателно и какъв да е лихвения процент по един потребителски кредит – фиксиран или променлив. При променливия е малко като при хазарта – ако падне печелите, ако се вдигне губите. Фиксирания лихвен процент ще Ви даде сигурност за периода на кредита, но няма да може да спечелите ако лихвите паднат.
  • Внимателно вижте таксите по кредита, които Ви искат. Всички финансови институции искат такива такси. Те понякога могат да бъдат доста високи, така че ги проучете внимателно и сметнете общата им сума, за да видите до колко са Ви по силите. Намирането на най-изгодни кредити е в тясна връзка с размера на таксите, които трябва да платите.
  • Проучете внимателно какви ще са последиците за Вас ако се стигне до просрочване на Вашия потребителски кредит. Какви ще са наказателните суми, които трябва да платите.
  • Помислете можете ли да си позволите месечните погасителни вноски при всяко конкретно предложение за кредит. Много хора първо взимат кредита, после мислят как ще го плащат.
  • Има ли вероятност Вашите финансови условия да се променят така във бъдеще, че да Ви затруднят плащането на месечните вноски?
  • Банката или друга финансова институция ще Ви позволи ли да платите предсрочно потребителския си кредит без да Ви иска такса за предсрочно погасяване?
  • Теглете кредит от реномирани банкови институции с добро име на пазара, а не от финансови институции, за които чувате за първи път.
  • Ако нямате никакъв опит и понания в областта на кредитите, потърсете съвета на квалифицирани финансови и кредитни консултанти. Това се отнася особено за кредити с големи суми. Вярно, е че техните услуги са платени, но един съвет от тях мпве да Ви спести много бъдещи разходи, нерви и неприятности. Повечето то тях добре познават пазара на кредити в България, както и конкредтните предложения на банките и могат да Ви помогнат наистина да намерите най-изгодни кредити!

Тези въпроси изглеждат лесни, но често хората ги подминават и не им отдават достатъчно значение. Кредитите се отразяват силно върху Вашето финансово състояние, така че мислете внимателно за всяко едно предложение и сравнявайте.