Когато взимате на кола на лизинг, може да срещнете термина остатъчна стойност, споменат от лизинговата компания.  Какво са лизингови автомобили на остатъчна стойност? И какъв ефект има тя?

Остатъчната стойност е сумата, за която може да се купи колата в края на лизинговия договор, ако решите, че искате да закупите автомобила. Тя също е важна променлива в уравнението за лизинг, което пряко засяга месечните Ви плащания.

Кога се получава остатъчната стойност? И какво означава тя?
Лизингови автомобили на остатъчна стойност е понятие, което става все по-популярно днес. Да започнем с едно просто определение на остатъчна стойност. Всъщност, нека просто да погледнем думата остатъчен. Остатъчен означава частта, която остава след като е бил използван дадения актив.

Ето и един пример за това как се получават лизингови автомобили на остатъчна стойност. Когато взимате кола на лизинг Вие пращате за тази част от стойността на автомобила, която ползвате. Да речем че взимате кола на лизинг за 3 години на стойност 10 000 лв. и в края на лизинговия договор тя струва 5 000 лв. В този пример сте използвали 5 000 лв от стойността на автомобила, които са 50% от първоначалната цена на автомобила. Вашите плащания са 5 000 лв разделени на 36 месеца /плюс лихви, данъци, такси и др. разходи/.

Придържайки се към същия пример, какво ще се случи ако колата на лизинг, която сте взели не е загубила 50% от стойността си за 3 години. Вместо това загуби 35%, тоест колата би загубила 3 500 лв от стойността си. Тогава и Вашите месечни лизингови плащания ще бъдат по – ниски.

От тези 2 примера се вижда, че остатъчната стойност се отразява на месечните ви плащания за лизинга.
Ако искате да вземете кола на лизинг или да закупите лизингови автомобили на остатъчна стойност помислете добре как е формирана тази остатъчна стойност, сравнете различни варианти на предложения от лизингови компании или други организации, които предлагат лизингови коли на остатъчна стойност.