Голяма част от българските граждани работят във фирми на срочен или безсрочен трудов договор и в резултат на него получават възнаграждение, което формира  основния им и  постоянен месечен доход. Ще разгледаме финансови дружества, които предоставят бърз кредит до 5000 лв без трудов договор.

КРЕДИТ ЕКСПРЕС

 • Бързи кредити и заеми от легитимна финансова институция, при защитени лични данни с размер от 100 до 5000 лв и срок за погасяване до 1 година, при седмично, 15 дневно или месечно изплащане, при кандидатстване за първи път до 800 лв.
 • Персонално обслужване и бърз отговор до 2 часа, кандидатстване по имейл или в офис на компанията.
 • Минимум документи – само лична карта, предложение за паричен заем и декларация.
 • Без поръчител или ипотека.
 • Получавате парите в офис на компанията, по банков път или на каса в Изипей.
 • За всяка погасителна вноска получавате насрещен документ.
 • Бърз кредит до 5000 лв без трудов договор и при непрекъснато подобряване качеството на услугите.
 • Ако имате разногласия или оплаквания можете да подадете жалба до Централния офис на компанията.
 • http://credit-express.bg

ИЗАЕМ

 • Улеснена процедура, онлайн начин на кандидатстване за бързи кредити в размер от 100 до 5000 лв и срок за погасяване от 1 до 24 месеца.
 • Условия за кандидатстване – само валидна лична карта, бърз кредит до 5000 лв. без трудов договор, трябва да сте навършили 18 години, няма максимално възрастово ограничение, да имате регулярни доходи и постоянна адресна регистрация.
 • Няма скрити лихви и допълнителни такси, няма такси за кандидатстване, отпускане и управление на кредита.
 • Има електронен калкулатор – предварително знаете сумата, която дължите.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Погасителните вноски се изплащат по банков път, на каса в Изипей, в брой в офис, те са равни седмични или месечни.
 • Получавате обслужване от персонален кредитен специалист.
 • http://www.izaem.bg/

ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ – ПФБ

 • Достъпни и лесни кредити за текущи нужди на физически лица от 100 до 5000 лв погасявани седмично или двуседмично.
 • Без такси за обслужване, без скрити и допълнителни разходи –  кредити на територията на градовете – София – Централно управление, Враца, Габрово и Стара Загора.
 • Условия за кандидатстване – пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужденци на територията на посочените градове.
 • Необходими документи – валидна лична карта, не се изискват допълнителни документи.
 • Получавате парите еднократно до 3 часа след кандидатстване и одобряване – навременна финансова помощ в необходимия за Вас момент.
 • http://pfbcredit.com/