Кредит за обединяване на задължения към различни финансови дружества има смисъл, когато от това действие имаме полза, изгода и спестяваме пари и време. Обединяването на няколко задължения в едно е важно и сложно действие, при което трябва да се преценят и съпоставят различни фактори – лихва, срок за погасяване, размер на погасителните вноски, такси, комисиони и други, за да можем максимално да се възползваме от нови по-благоприятни. Когато обединим задълженията си в едно плащаме само на една банка, намаляваме броя на месечните си плащания само на една падежна дата, лихвата е само във връзка с един  кредит за обединяване на задължения. Ще разгледаме някои предложения за потребителски кредит за обединяване на задължения от водещи банки в нашата страна.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Кредит за обединяване на задължения при най-добри условия:

 • Валута в лева или равностойността им в евро, от 150 лв /75 евро/ до 75 000 лв /37 500 евро/.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Онлайн кандидатстване, по телефон или в офис на банката: само с лична карта.
 • Бърз отговор – до 2 часа.
 • Не се изисква обезпечение.
 • Възможност за избор на лихвен процент – фиксиран или променлив – зависещ от пазарен лихвен процент и надбавка за банката.
 • Условия от които зависи лихвата – от превод на работната заплата в банката, от размера на осигурителния доход и от стойността на кредита и срока за неговото погасяване.
 • Специални условия и благоприятни параметри за самоосигуряващи се лица /хора на свободни професии/.
 • Възможност за сключване на застраховка с партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/bg/

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – Обединен кредит:

 • При изгодни финансови условия обединявате няколко кредита и плащате едно задължение на едно място.
 • Удобство и комфорт – имате да погасявате само една вноска.
 • Размер на кредита – до 20 000 лв.
 • Срок за погасяване – зависи от размера на ползваната сума: до 6 години при кредит до 5 000 лв, до 8 години при кредит до 10 000 лв и до 10 години при кредит над 10 000 лв.
 • Документи за кандидатстване – лична карта, молба за кредит и документи удостоверяващи задължения в други банки.
 • Няма такси за кандидатстване и представяне на предложение за кредит.
 • Има минимална такса за сметката по обслужване на кредита и такса за кредитна оценка.
 • Може да направите примерна калкулация на кредита – предварително се информирате за цялата сума, която дължите, за лихви, разходи и размер на погасителни вноски.
 • Погасяването на кредита е на равни месечни вноски, имате възможност да погасявате и чрез банкомат на ОББ.
 • Може да се възползвате от животозастрахователна програма „Защита на кредита”.
 • Промоционално предложение до средата на годината, изразяващо се в по-ниска лихва, без изискване за превод на работна заплата в банката и без такса за кандидастване.
 • https://www.ubb.bg

ПОЩЕНСКА БАНКА – Потребителски кредит за обединяване на задължения с превод на работна заплата и Потребителски кредит за обединяван на задължения без превод на работна заплата в банката:

 • Ясни условия за достъпен кредит.
 • Валута на кредита – лева.
 • Размер на кредита от 500 до 40 000 лв.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатства се онлайн, необходима е само  лична карта, получавате одобрение до 2 часа, ускорено усвоявате  средствата до 1 час.
 • Лихвеният процент зависи от това дали работната заплата се превежда в банката /по-нисък при превод/
 • Има кредитен калкулатор в който като изберете сума и период за връщане, Ви се изчислява размера на месечната вноска.
 • Имате възможност за избор, в зависимост от Вашите планове и възможности, на начин за погасяване на кредита – чрез равни месечни погасителни вноски или намаляващи.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит, тя се определя от размера на кредита и се дължи на два етапа – при подаване на заявлението за кредит и при неговото усвояване, има месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Има разработена и действаща програма „Моето банкиране”, която осигурява предимства.
 • Програма – „Защита на плащанията” – покрива месечни вноски при безработица, при  нетрудоспособност, при продължителен болничен.
 • https://www.postbank.bg/

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНКА – Потребителски кредит КОМПАКТ за обединение на задълженията:

 • Удобен и достъпен кредит – обединявате всичките си кредити в един, плащате само една, по-малка месечна вноска, погасявате само към една единствена банка.
 • Месечните Ви разходи намаляват, може да планирате останалите свободни пари.
 • Размер на кредита до 50 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Не се изисква обезпечение, не търсите поръчители.
 • Необходими документи при кандидатстване – копие на личната карта, документи удостоверяващи дохода и документи за задълженията към други банки.
 • Лихвен процент – фиксиран за целия период на кредита.
 • Доходите на кредитополучателите трябва да се превеждат по сметка в банката.
 • Има такса за одобрение и минимална такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Изисква се сключване на застраховка „Живот”, която покрива пълна и трайна неработоспособност.
 • http://www.sgeb.bg/

Д БАНК – Потребителски кредит за обединяване на задължения „Консолидация”:

 • Улеснява Ви ако имате да плащате няколко задължения към различни банки, с този кредит погасявате само едно задължение, само в една банка.
 • Не се налага да проследявате много плащания – пестите време и усилия, оптимизирате личния си бюджет по най-добрия начин, при най-благоприятните условия.
 • Изгодни лихвени условия и плащане на по-малки месечни вноски, гъвкав кредит който Ви осигурява допълнителни средства за Вашите нужди.
 • Валута на кредита – по избор в лева или в евро.
 • Размер на кредита – без поръчител до 15 000 лв, с поръчител до 30 000 лв.
 • Срок за погасяване до 120 месеца.
 • Може да получите кредита при превод на работна заплата, доход от 150% от месечната погасителна вноска по кредита или поръчител.
 • Фиксирана лихва през първата година и плаваща лихва през останалия срок на кредита /формираща се от референтен индекс и надбавка за банката/.
 • Може да ползвате допълнителна сума за Вашите нужди в размер до 50% от общата сума на кредита.
 • Има такса за проучване и одобрение на кредита, която се плаща на два пъти – при подаване на искането за кредит и при неговото усвояване. Всички останали такси и комисиони са според Тарифата на банката.
 • Винаги може да получите актуална информация за кредита в офисите на банката.
 • http://www.dbank.bg/

Post Your Thoughts