Кредит за жилище “Нов Дом” с фиксирана лихва за първите 10 години и за сума от 10 000 до 150 000 евро / 300 000 лева от ПроКредит Банк

Предимства на този кредит за жилище:

 • Кредит с предварително одобрение – получавате предварително одобрение от банката, което Ви дава свободата след това спокойно да изберете и Вашето жилище
 • Имате възможност и за фиксирана лихва по този кредит за първите 10 години, с което ще си осигурите спокойствие и ще може да планирате дългосрочно Вашите бъдещи разходи
 • Възможност да изберете според Вашите индивидуални потребности и най-добрите параметри по кредита
 • Прозрачно образуване на лихвените проценти за клиента и изгодни ценови условия
 • Възможност за допълнително финансиране, ако избраното от Вас жилище има нужда от енергийно ефективни подобрения

Условия по този кредит за жилище:

 • Кредитополучатели са физически лица с доходи от постоянен трудов договор, физически лица собственици на бизнес или упражняващи свободни професии
 • Размер на този кредит за жилище – От 10 000 евро до 150 000 евро или равностойността в лева
 • Максимално финансиране, което може да получите – до 80% от пазарната стойност на предложения за обезпечение недвижим имот
 • Валута на кредита – лева или евро
 • Срок на кредита – от 6 месеца до 25 години
 • Гратисен период на този кредит за жилище – до 12 месеца
 • Без такса за разглеждане на искане за кредит,  без такса при отпускане на кредит и годишна такса за управление
 • Такси – Такса за предсрочно погасяване (пълно/частично), Такса промяна в условия по кредит, Такса за оценка и застраховка на обезпечение
 • Лихвен процент по този кредит за жилище. Възможност за избор между плаващ лихвен процент (формиран от 6-месечен EURIBOR и надбавка) и фиксиран лихвен процент за първите 10 години, съгласно Лихвен бюлетин
 • Други условия – За срока на договор на този кредит за жилище, възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишава 65 г. Разкриване на Комбинирана разплащателна сметка.

Кандидатстване по този кредит за жилище:

 • На място в офис на ПроКредит Банк с Вашата лична карта и попълнено искане за кредит. Искането може да попълните на място или онлайн.

Повече подробности може да разберете от сайта на банката:
http://www.procreditbank.bg/