• Изгоден потребителски кредит до 30000 лв. . Минимален размер на заема – 1000 лв.
 • Валута на кредита – лева.
 • Минимален срок на връщане – 6 месеца. Максимален срок на погасяване – до 120 месеца.
 • Лихвеният процент е променлив и се формира от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка.Шестмесечния SOFIBOR се актуализира, на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие. От сайта на банката може да видите точната лихвена методология, по която се формира лихвата.
 • Застраховки и други изисквания –  Изисква се сключване на Застраховка “Живот”, съгласно политиката на Банката.
 • Еднократно усвояване на този потребителски кредит до 30000 лв.
 • Погасяване на равни месечни анюитетни вноски.
 • Такси, които дължите по този потребителски заем – такса за разглеждане на документи и такса предоговаряне и предсрочно погасяване съгласно Тарифата на Банката.
 • Може да ползвате лесен онлайн калкулатор от сайта на банката, с който бързо да изчислите размера на месечните си погасителни вноски. Освен погасителните вноски калулатора на банката Ви показва и размера на остажащите вноски, общите дължими лихви, общите дължими такси и др.

Изисквания за кандидатстване по този потребителски кредит до 30000 лв.:

 • Искане декларация – предоставя Ви се от банката.
 • Копие от личната Ви карта.
 • Документ за доход в зависимост от източника на доход – служебна бележка.
 • Може да ползвате заема за рефинансиране на кредит от друга банка. При кредит за рефинансиране, допълнително се изисква предоставяне на договора за кредит и погасителен план на кредита от насрещна банка.
 • Други документи по преценка на Банката в зависимост от Вашия кредитен рейтинг и Вашата кредитна история.

Вижте още потребителски бързи кредити до 10000 лв. без обезщетение и без поръчител с бързо одобрение и лесно кандидатстване.

Повече за този потребителски кредит до 30000 лв. може да разберете от уеб сайта на банката на следния линк:
http://www.piraeusbank.bg/

Mоже да се обадите на Денонoщния информационен център на банка Пиреус – 0 700 12 002 или да изпратите e-mail на customerservice@piraeusbank.bg като оставите три имена и актуален телефон за контакт, за да получите обаждане от банката.