Отпускането на бързи кредити е сложна и гъвкава система от процедури, осъществявани финансовите дружества. Факторът време за одобрение и отпускане е важен за кредитополучателите, за да може те да се справят с неотложните си потребности от пари на заем и кредит веднага –  спешно и бързо. Ще обърнем Вашето внимание върху някой фирми за бързи пари, които одобряват заявката Ви за кредит до 15 – 20 минути. (независимо за колко пари е кредита – 500, 1000, 2000, 3000 или 5000 лв.)

КЕШБОКС

 • Кредит веднага –  одобрение до 20 минути и отпуснати пари до часове в размер от 150 до 5000 лв, при отговорно и компетентно обслужване от високо квалифицирани специалисти, може да кандидатствате онлайн, по телефона, чрез СМС или в офис.
 • Минимум документи и елементарна процедура при отпускане на  кредити за потребителски нужди на физически лица и бизнес кредити за оборотни средства на малки и средни предприятия.
 • Договорът за кредит се сключва чрез уникален електронен подпис, следите реалното състояние на кредита с помощта на индивидуален клиентски акаунт.
 • Може да кандидатствате от територията на цялата страна, ако са изпълнени условията: навършени 18 години, имате валидна лична карта и актуална банкова сметка, работите на безсрочен трудов договор от най-малко 6 месеца, внесени са Ви социалните и здравни осигуровки и имате добра кредитна истария.
 • Няма такси, няма допълнителни разходи, няма такси за предсрочно погасяване, изисква се поръчител, който получава брутно трудово възнаграждение от 1200 лв, работи на договор повече от 12 месеца и има добра кредитна история.
 • Погасявате кредитите чрез фиксирани погасителни вноски по банков път, дебитни и кредитни карти, Изи Пей и други начини.
 • Може да се възползвате от най-благоприятни условия – да преструктурирате задълженията си, да удължите срока на връщане, да рефинансирате кредита, може предсрочно да издължите.
 • https://www.cashbox.bg/

КРЕДИЛЕНД

 • Бързи кредити без обезпечение, одобрение до 20 минути, подписване на договор и усвояване на парите до няколко часа след това.
 • Кредит  веднага – с размер до 3000 лв, кандидатствате само с лична карта.
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефон, в офис на дружеството, парите получавате в офис на дружеството, връщате кредита – по банков път, в офис на дружеството или в Изи Пей.
 • Имате възможност да правите онлайн проверка за падежи, вноски и друго, може да осъществите безплатна финансова консултация.
 • Издължаване на парите – чрез фиксирани месечни или седмични вноски, с размер избран от кредитополучателите, като получавате СМС за всяко плащане, което съдържа дата и сума.
 • Отстъпки до 100% от последната вноска за лоялни и коректни платци, подаръци и отстъпки.
 • Наказателни лихви и такси за просрочени задължения.
 • https://www.credilend.bg/

ВИВА КРЕДИТ

 • Одобрение до 20 минути за кредит без излишни документи и размер от 100 до 1500 лв.
 • При отпускане на сумата знаете цялата стойност, която трябва да върнете.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон, в офис на дружеството или неговите партньори, получавате парите в брой  в офис на компанията или нейните партньори.
 • Условия за кандидатстване – навършени 21 години, лична карта и доказани доходи.
 • Изисква се един поръчител /да е навършил 21 години, да не е поръчител по други заеми, да има доход за шест месеца назад повече от 1000 лв – брутно възнаграждение, да работи на безсрочен трудов договор и да има добро кредитно досие/ при заем платим на една вноска, и един поръчител или банкова гаранция при заем платим на повече вноски.
 • Има такса за разглеждане на документите при кандидатстване.
 • Има възможност да удължите срока на кредита, може да рефинансирате, ако е по-изгодно за Вас.
 • https://www.vivacredit.bg/

КРЕДИМАКС

 • Бързи пари след одобрение до 15 минути за кредити с онлайн заявка или по телефон от 150 до 1500 лв, при ясни и прозрачни условия.
 • Няма скрити такси, няма такса за отпускане и движение на кредита, ако искате експресно разглеждане на Вашето искане за кредит – има такса.
 • Лихвата не се променя за целия период на договора.
 • Не се изискват поръчители, няма ипотеки и залози.
 • Ако сте български гражданин от 19 до 65 години и извършвате дейност, можете да кандидатствате, ако Ви одобрят подписвате електронен договор, отпускат парите и от този момент започва да тече срока за връщане на кредита.
 • Имате възможност да изтеглите допълнителен кредит, преди да сте платили основния в рамките на кредитен лимит.
 • Имате възможност да удължите срока за връщане на кредита – но се начислява такса за срока на удължаване, тя се плаща в пълен размер предварително.
 • Винаги може да получите безплатна информация за движението на Вашия кредит по тлефона – дружеството работи делнични и почивни дни и на официални празници.
 • https://credimax.bg/

КРЕДИХЕЛП

 • Кредит веднага, одобрение до 20 минути – сигурни и достъпни с размер от 100 до 2000 лв.
 • Всички които кандидатстват имат равни шансове, няма социални ограничения, стига сама да сте на възраст от 23 до 70 години, да имате постоянни доходи и чисто кредитно досие.
 • Кандидатстване по всички познати начини, може в къщи или на удобно за Вас място, сами решавате колко пари да изтеглите и в какъв срок да ги върнете.
 • Няма скрити такси и комисиони, няма неоправдани разходи, не може да бъде променен вече подписан договор, любезно и компетентно индивидуално отношение към всеки клиент.
 • Не се изискват поръчители, няма запис на заповеди.
 • Ако са ви отказали кредит и имате промяна в обстоятелствата може да кандидатствате пак след 3 месеца.
 • Може да удължите срока на кредита, може да рефинансирате кредити, дори да са отпуснати от други компании, може предсрочно да погасите задължения.
 • Има специална платформа за уреждане на спорове, ако възникнат такива.
 • https://www.credihelp.bg/

КРЕДИТ ИНС

 • Свежи пари веднага – до 20 минути в размер от 100 до 1500 лв, при улеснена процедура, без бавене и напрежение, 15 минути след одобрението взимате парите от удобен за Вас клон на Изи Пей, погасявате пак там или по банкова сметка, може чрез кеш терминал – както Ви е удобно и лесно.
 • Дискретни заеми, няма поръчители, не се изисква обезпечение.
 • Има лихва само за периода на ползване на кредита, като имате пълна предварителна информация за размера й.
 • Няма скрити такси и комисиони, няма такси за предсрочно погасявате.
 • Условия за отпускане: навършени 18 години, регулярни месечни доходи, платени осигуровки за 12 месеца назад и чисто кредитно досие.
 • Може да рефинансирате кредита.
 • За изрядни и безупречни платци – преференции, бонуси, отстъпки и промоции.
 • https://www.creditins.bg/

НА ЗАЕМ. БГ

 • Оптимални и гъвкави кредит веднага с одобрение до 15 минути, при изцяло онлайн кандидатстване и получаване на парите веднага.
 • Условия за отпускане -навършени 18 години и валидна лична карта за кредити с размер от 50 до 2000 лви срок за погасяване от 5 дни до 24 месеца.
 • Няма заробващи условия, не се представят излишни документи, няма скрити такси.
 • Кредитите са без обезпечение – без поръчители и залози.
 • Сами избирате вид на кредита, размер и срок за погасяване, като погасителната вноска трябва да е по-малка или равна на дохода Ви.
 • За да кандидатствате за нов заем, трябва да сте изплатили предишния.
 • Имате възможност да удължите срока на заема, а ако имате средства може предсрочно да погасите.
 • http://nazaem.bg/

В днешно време предложенията за спешен кредит веднага са изключително много – дори има предложения за кредит без трудов договор, без поръчител, без гарант и превод на парите до минути. Преди да изтеглите какъвто и да е заем четете внимателно условията и ползвакте онлайн кредитните калкулатори, за да сте наясно предварително с размера на лихвата и сумата, която трябва да върнете.