На днешно време много хора се интересуват от теглене и отпускане на бърз онлайн кредит без проверка в ЦКР или пък спешни пари на заем и кредити за лица с лошо ЦКР. Дори търсенето на лесни заеми без трудов договор и без доказване на доход, само с лична карта е във възход.

Истината, е че трудно ще намерите кредити независимо от ЦКР, особено банкови.

Въпреки това има някои фирми за бързи онлайн заеми, които биха отпуснали спешни кредити за хора с много лошо ЦКР. Освен това има и кредитни консултанти, които биха Ви оказали съдействие за уреждане на кредити с лошо ЦКР или без значение от Вашата лоша кредитна история.

Как хората получават лошо кредитно досие?

Това е ключов въпрос, който всеки трябва да знае когато тръгва да тегли заеми.

Независимо какви заеми – дали бързи, банкови, потребителски, ипотечни – няма значение.

Всеки човек, които има кредит има и кредитно досие. Дори и един малък кредит да имате започва Вашата кредитна история. Тя се намира в Централния Кредитен Регистър на БНБ.

Там се записва какви кредити имате – размер и вид и как ги обслужвате. Ако направите едно закъснение с месечна вноска или пропуснете цяла месечна вноска, това се записва във Вашата кредитна история и така започва Вашето лошо ЦКР.

Колкото повече не изпълнявате добросъвестно Вашите задължения по обслужване на кредитите, толкова по-лошо става Вашето кредитно досие.

Следователно и шансът Ви да получите заем с лошо ЦКР намалява значително. Въпреки това има варианти и предложения, които ще разгледаме по-долу.

Какво се случва с хората, които имат лошо ЦКР и искат кредит?

Почти няма банка или друга финансова институция, която да реши да даде заем без да провери Вашата кредитна история. В тази връзка кредит без проверка в ЦКР е почти невъзможно да се намери.

Това обаче не означава, че няма кредити за лица с лошо ЦКР. Има много банки и или фирми за бързи кредити онлайн, които биха се съгласили да Ви разрешат теглене на кредит с лошо ЦКР. Но условията и лихвите, които ще Ви дадат могат да са значително по неблагоприятни.

Когато отидете в една банка да искате пари на заем, тя задължително проверява Вашето кредитно досие, за да види дали Вие сте надежден и редовен платец.

Ако сте редовен платец и погасявате всичките си задължения навреме банката може да Ви предложи доста добри лихви и най-добрите си условия.

Но ако в кредитното Ви досие е написано, че Вие имате просрочени кредити и недобросъвестно изпълнявани задължения, банката веднага си прави извод, че Вие така ще постъпвате и с нея ако Ви даде заем. Вие сте твърде висок риск за нея.

За това банката има 2 възможности! Едната е да Ви разреши теглене на кредит с лошо ЦКР, другата е да Ви откаже заем напълно.

Ако Ви разреши пари на заем, то тя ще иска да покрие високия риск, който Вие представлявате за нея т.е ще Ви даде по-високи лихви. Банките винаги покриват по-високите си рискове с по-високи лихвени проценти.

Колкото по-лошо кредитно досие имате, толкова по-висок лихвен процент може да очаквате. Високият лихвен процент не е единственото с което банката ще се опита да си покрие риска идващ от Вас.

Тя може да Ви иска поръчители, съдлъжници или обезпечение по кредита като движим и недвижим имот. Всичките тези неща ще й гарантират до някаква степен, че тя ще може да си събере парите си от Вас.

Така, че както виждате кредит без проверка в ЦКР е почти невъзможно да се намери, но за доста хора има вероятност да получат заем с лоша кредитна история само че условията по заема биха били доста по-тежки и неблагоприятни.

Къде да намеря кредит с лошо ЦКР?

Както казахме има варианти. Зависи колко Ви е лошо досието. Ако кредитната Ви история не е чак толкова лоша имате няколко варианта.

Първият и най-добрият е да оправите кредитната си история и тогава да кандидатствате отново за заем. Само, че за тази цел Вие трябва да погасите всичките си неплатени задължения до момента. Освен това трябва да изчакате и около 5 години, защото горе долу след около 5 години от погасяването на всички неплатени и просрочени задължения се изчиства едно кредитно досие.

Този вариант е рядко срещан и трудно осъществим.

Друг начин да намерите кредит без проверка в ЦКР или лошо такова е да се обърнете към фирма за бързи онлайн кредити. Обикновено те предлагат пари на заем срещу лична карта. Има някои от тях които може би биха се съгласили да Ви дадат пари на заем за малки суми – до 500 – 600 лв. Но лихвите при тях са огромни така,че бъдете много внимателни.

Доста фирми за бързи онлайн кредити вече предагат кредит до заплата без лихва, ако го върнете в определен гратисен период. Теглете такъв заем само ако сте сигурни, че може да го върнете в гратисния период, защото след него започват да текат огромни лихви за вас.

Трети вариант е да се обърнете към доверени кредитни консултанти. Те са специалисти в тази област и могат да Ви дадат много добри съвети и предложения след като се запознаят обстойно с Вашия конкретен случай.

В зависимост от кредитната Ви история, те могат да Ви посъветват от кои финансови институции да изтеглите възможно най-изгоден кредит, дали да търсите кредит с лошо ЦКР, какво да правите с кредитното си досие и т.н.

Освен това те биха Ви оказали и съдействие за уреждане на кредити независимо от Вашето ЦКР. Имайте предвид, че кредитните консултанти ще Ви таксуват за услугите си.

Тегленето и отпускането на кредит без проверка в ЦКР или с лоша кредитна история е рисковано, както за Вас така и за банката. Най-добре е да не теглите такъв кредит, но ако нямате друг узбор и сте решили да теглите, то бъдете много внимателни.

Проверявайте в детайли лихвите, таксите, дребния шрифт на всяко едно от предложенията, които имате.

Post Your Thoughts