За тези, които търсят теглене на онлайн бърз и потребителски кредит без доказване на доход от банка вече има предложения макар и малко. Знаете, че не е лесно да се намерят лесни кредити без трудов договор и само срещу лична карта от банки в България, но все пак те са с по-ниски и изгодни лихви от заемите на фирмите за бързи кредити онлайн.

Всяка банка иска да е сигурна, че нейните клиенти ще си погасят потребителските заеми, за това им изисква редица документи и обезпечения. За това дава пари на заем с малка лихва. На тази страница ще Ви представим бързи кредити без доказан доход от банки, само с лична карта и одобрение до минути.

Експресен Кредит Овърдрафт от Тексим Банк

 • Бърз кредит само срещу лична карта от банка.
 • Много бързо одобрение, още същия ден – само до 15 минути.
 • Кредит без поръчител и без превод на работна заплата в банката.
 • Лесно кандидатстване – може да кандидатствате в над 200 офиса на Тексим банк или на Изипей – където Ви е по-удобно.
 • Максимална сума на заема – кредит до 3000 лв.
 • Срок на погасяване – тъй като това е овърдрафт той е с автоматично погасяване всяка година – не се налага да изисквате да се погаси в края на периода. Може пак да си ползвате сумата.
 • Без допълнителни документи.
 • Може да вземете парите от всяка каса на Изипей или от Тексим Банк – както Ви е най-удобно.
 • Можа да повзвате Вашия овърдрафт колкото искате пъти толкова – срещу минимална месечна сума.
 • По-ниска лихва в сравнение със заемите предлагани от фирмите за онлайн заеми.
 • Кредит без доказване на доход от банка и кредит с погасяване на месечни вноски.
 • Ползвате едномесечен период за погасяване на лихвата.
 • При ползване на по-големи суми от лимита, получавате безплатен SMS от банката.
 • Процедура на кандидатстване: Отивате в офис на банката или на каса на Изипей; предоставяте Вашата лична карта на служителя; подписвате искане за кредит; получавате отговор максимум до 1 час чрез SMS от Банката; подписвате договор за овърдрафт.
 • http://www.teximbank.bg/

Потребителски кредит – овърдрафт Еластика от Пощенска Банка

 • Когато става въпрос за бързи потребителски кредити без доказване на доход от банка, това е маже би най-известното предложение в България.
 • Изгодна и ниска лихва.
 • Много бърз отговор – само в рамките на 1 работен ден.
 • Обезпечение: със залог на парични средства във банката.
 • Срок на погасяване – до 7 години.
 • Внимание, този кредит е само за хора, които са клиенти на Пощенска банка и имат пари в левове, евро или пък щатски долари в спестовна сметка.
 • Рзмер на кредита – максимум до 90% от размера на депозита, който ще ползвате за обезпечение.
 • Пощенска Банка има правото ако прецени да Ви изисква други допълнителни документи.
 • https://www.postbank.bg

Следващият кредит с който ще Ви запознаем е кредит без трудов договор от банка. Има разлика между кредит без доказване на доход от банка и заем без трудов договор. В първият случай не Ви трябва никакъв доход, за да получите заем. Във втория случай не се изискват доходи от трудов договор, но може да се изисква доказване на доходи от друг вид дейности – примерно от хонорари, ренти, наеми, акции, доходи на хора упражняващи свободни професии и др.

Както знаете вече в България се търсят все по-лесни за достъп кредити с минимум изисквания, дори и кредити без проверка в ЦКР. Намирането им е трудно и човек трябва да е много внимателен какво и как подписва.

Кредит Акредитив от Централна Кооперативна Банка

 • Бързи пари на заем за ремонт, почивка, обзавеждате, покупка на техника, екскурзия или др.
 • Потребителски кредит до 60000 лв. или равностойността му в валута.
 • Кредитът е подходящ за хора със свободни професии като лекари или стоматолози; хора, които имат получават доходи от наеми, ренти, акции, хонорари и др; частни земеделски производители; собственици на ЕТ, ЕООД или съдружници в ООД.
 • Срок на погасяване – до 10 години.
 • По-малка лихва за клиенти, които получават доходите си по сметка в банката.
 • Специални преференциални условия и ниска лихва за лекари и стоматолози.
 • Този кредит изисква като обезпечение един или двама поръчители в зависимост размера на сумата и Вашия кредитен профил.

Истината е, че могат да се намерят и още предложения за кредит без доказване на доход от банка и без трудов договор, но всички те ще искат обезпечение предимно с депозит. Банките отпускат кредит без доказан доход, но само на хора, които имат депозити или други спестявания в банката и са готови да обезпечат кредита си със залог на парични средства.

Изключително е трудно да се намерят заеми без трудов договор от банки в България. Банката Ви иска трудов договор и доказуеми доходи, защото иска да е сигурна, че Вие имате пари, с които да си погасявате задълженията към нея.

Освен това заемите с обезпечения като поръчители, други имуществени обезпечения или заемите на хора с високи месечни доходи са с много по-ниски лихви и изгодни условия. Причината е че те носят по-нисък риск за банките. Всяка банка винаги обезпечава по-високия си риск с по-висок лихвен процент. Ако имате възможност не теглете кредит без доказан доход и изчакайте докато си намерите работа или друг сигурен източник на доход.

Post Your Thoughts