Фирмите за бързи кредити винаги имат условия за изпълнение към кредитополучателите, за да извършат те теглене на заеми. За да се гарантира връщането на парите, кредиторите искат обезпечения – залози, ипотеки, поръчители, гарантирани, постоянни доходи и др. Регулярните доходи идват най-често от безсрочни трудови договори. На кредитния пазар съществуват и фирми, които отпускат кредит без договор за работа (кредити за хора без трудов договор) и без доказване на доходи като например кредити за безработни. Ще Ви запознаем с някои от тези предложения:

КЕШ КРЕДИТ

 • Кредити без необходимост от договор за работа, кредити за  всички, независимо от социалното положение и дохода – безработни, пенсионери, студенти, жени в отпуск по майчинство.
 • Може да кандидатствате – онлайн, по телефон, чрез СМС, в Лафка или офис на дружеството, след одобрение от 6 минути, получавате цялата сума пари веднага, погасявате по банкова сметка, в офис на фирмата, в Лафка, Кеш Терминал, Изи Пей, Хенди и други.
 • Няма такси при кандидатстване, движение и погасяване на кредита, няма такси за предсрочно издължаване.
 • Лесна и бърза процедура, ясни и точни условия за кредити в размер до 2000 лв и срок за погасяване до 18 месеца на месечни вноски.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Има безплатен телефон за получаване на информация за състоянието на кредита, може да получите такава по имейл.
 • Няма възможност за рефинансиране на кредита.
 • Кредит без договор за работа с благоприятни условия, модерен начин на работа, има стриктни правила, който трябва да се спазват –  не трябва да забавяте плащанията, защото се влошава кредитното Ви досие и се начислява обезщетение за забава и се добавят разходи свързани с принудително събиране.
 • https://www.cashcredit.bg/

ФРИЙ ЗАЕМ

 • Бърз кредит без договор за работа, без доходи, кредит за всички социални групи, и кредит за безработни.
 • Одобрение до 10 минути след онлайн заявка и свързване по телефона, парите се отпускат в деня на одобрението по банкова сметка или на каса в Изи Пей.
 • Минимум документи, елементарни изисквания, за кредити в размер от 50 до 700 лв и срок за погасяване от 5 до 45 дни.
 • Спешни кредити без поръчители и залози, без скрити такси и комисиони, без такси за кандидатстване и отпускане на парите.
 • Условия за кандидатстване – български граждани от 18 до 70 години с валидна лична карта и добра кредитна история.
 • Трябва да погасите последния си кредит преди да изтеглите нов, няма възможност за удължаване срока на договора.
 • http://www.freezaem.com/

ЕВРОКОМЕРС

 • Кредити без изискване за безсрочен трудов договор, без доказаване на доходи и трудов стаж, без изискване за остатъчен доход на член от семейството в желана от Вас валута.
 • Гъвкави и достъпни кредити на територията на градовете – София, Пловдив, Варна и Бургас, в големи размери и дълги срокове за погасяване.
 • Онлайн заеми и наличие на електронен калкулатор, за да сте наясно каква сума дължите.
 • Изисква се обезпечение за получаване на кредит – недвижим имот на територията на посочените градове или движимо имущество – обезпечението трябва да покрива размера на заема и да нямате публични задължения.
 • Няма такси за кандидатстване и управление, няма скрити такси и комисиони, не се дължат разходи за оценка на имота /обезпечение/.
 • Индивидуален и постоянен лихвен процент.
 • Кредит без договор за работа с възможност за рефинансиране на кредитите, има специални условия за коректни клиенти – отстъпки и промоции.
 • http://euro-commerce.bg/