Искам кредит но съм в майчинство! Майките, които са в отпуск за да гледат децата си, трудно получават кредити, заради липсата на доход, който да гарантира връщането на заемите. Много от тях получават само детски надбавки, които са незначителни. Ако се питате мога ли да тегля кредит ако съм в майчинство. Да, има фирми за бързи кредити и банки, които отпускат кредити за жени в отпуск по майчинство и по време на бременност. Ще Ви запознаем с техните оферти.

КЕШ КРЕДИТ

 • Бъзи кредити от регистрирана от БНБ финансова компания, при защитена информация за Вас по Закона за защита на личните данни.
 • Условия за отпускане на кредитите – навършени 18 години, независимо от социалния статус, семейното положение, независимо от дохода. Бързи кредити за жени в отпуск по майчинство, за безработни, за студенти, кредити за пенсионери, за бременни.
 • Ясни и удобни потребителски кредити: Кредитна линия от 200 до 2000 лв – погасява се чрез най-подходящия за Вас погасителен план на равни месечни вноски, за срок от 1 до 18 месеца, Кеш на ден от 50 до 399 лв, със срок на погасяване до 30 дни.
 • Светкавично одобрение от 6 минути, за да реагирате веднага на финансовите си затруднения.
 • Изключително улеснена процедура и минимум документи при кандидатстване – само лична карта.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, чрез СМС или в офис на дружеството след консултация с отговорни и компетентни кредитни специалисти, които ще подберат най-доброто и ефективно индивидуално решение за Вас.
 • Начин за получаване на парите – в брой в офис на дружеството или по банков път, взимате парите веднага след одобрение в целия им размер.
 • Няма такси за кандидатстване и одобрение, няма такси при предсрочно погасяване, няма посещения в дома Ви от агенти, които да Ви притесняват.
 • Лихвата по кредитите зависи от стойността и срока за погасяване на кредита, тя се дължи само за периода на ползване на парите.
 • Има кредитен калкулатор, който Ви дава възможност спокойно да се запознаете с размер на сумите, срокове и вноски по кредита.
 • Начини за погасяване на кредитите – може да платите по банков път, може в офис на Кеш кредит да внесете погасителната вноска без никакви такси, може да платите на Кеш терминал – без такси, или на каса в Изипей – без такси.
 • Ако очаквате закъснение на плащането или имате затруднения – обърнете се към дружеството да обсъдите проблема и да уточните нова падежна дата.
 • Пълна информация, всичко за кредитите и за състоянието на Вашите пари може да получите на безплатен телефон, в офис на компанията или на сайта й.
 • Особености на кредитите – до 5 дни след усвояването на сумата по кредита – Кредитна линия, трябва да доведете две физически лица гаранти, /за Кеш на ден – едно физическо лице гарант/в офис на Кеш кредит, или компанията  ще Ви осигури гаранция от избрано от нея дружество, ще заплати таксата и за Ваше удобство ще я разсрочи за времето на кредита.
 • Може да кандидатствате неограничен брой пъти за Кеш кредити, ако са изминали 5 месеца от последното кандидатстване или има значителна промяна във финансовото Ви положение.
 • Подаръци, привилегии, бонуси, до 20% отстъпка за всеки следващ кредит и други специални условия за лоялни клиенти и коректни платци.
 • https://www.cashcredit.bg/

ФРИЙ ЗАЕМ

 • Прозрачни и удобни кредити от компания с изградени водещи позиции при  отпускане и обслужване на кредити в нашата страна, регистрирана в Чехия.
 • Пари в същия ден в размер от 50 до 700 лв и срок за погасяване до от 5 до 45 дни.
 • Кредити за български граждани – кредити за майки в майчинство, кредити за безработни, за пенсионери, за самонаети.
 • Без такси при кандидатстване, без скрити и допълнителни разходи, без комисиони.
 • Без изискване за обезпечение, без поръчители или залози по кредита, без запис на заповед.
 • Не се налага да доказвате доход, не се изисква трудов договор и регулярни приходи.
 • Кандидатствате онлайн, заявката Ви се обработва незабавно, одобрение до 10 минути и нареждане на парите по банковата Ви сметка или Изипей – според Вашето желание.
 • Условия за отпускане на заема – валидна лична карта и добра кредитна история.
 • Няма възможност да изтеглите друг кредит, преди да сте погасили предишния.
 • http://www.freezaem.com/

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 • Потребителски кредит “Donna” с преференции за майки с деца до 3 години, отпуснат от банка, която няма нужда от представяне.
 • Основно предимство – намаление на лихвата и на погасителната вноска по главницата за една година от периода на майчинството.
 • Кредитът се отпуска в лева или в евро, размер – от 1000  до 50 000 лв /от 500 до 25 000 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Бързо одобрение на кредита, който може да се ползва за най-различни индивидуални потребности..
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Обезпечение по кредита – превод на работна заплата /парите по майчинство/ в банката и поръчителство.
 • Условия за отпускане: трудов стаж най-малко една година, чист доход не по-малко от 300 лв месечно, добра кредитна история и да отговаряте на индивидуалните изисквания за кредита.
 • Необходими документи – искане за кредит и приложенията към тях, представяте и Удостоверение за раждане или осиновяване на детето, за да ползвате преференции.
 • Начин за кандидатстване – в най-близкия и удобен клон на банката.
 • Изгодни условия и намаление на разходите Ви се предоставят, ако ползвате допълнителните продукти на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg