Често ни се налага да търсим бързи кредити до заплата онлайн за да се справяме с непредвидени разходи или да купим нещо изгодно, за което нямаме в момента пари. В такива случай, един от начините  да се справим със ситуацията е да изтеглим спешни пари до заплата. Ще Ви запознаем с предложенията на някой финансови дружества, за да разгледате най-важните характеристики на заеми до заплата и да подберете за себи си най – изгодния.

ФЕРАТУМ

 • Достъпни кредити до заплата онлайн от 50 до 700 лв, със срок за погасяване от 5 до 45 дни, при конкретни параметри, стриктни, предвидими и отговорни.
 • Одобрение от 5 до 10 минути след онлайн кандидатстване или посещение в офис, електронен калкулатор изчислява лихвата и цялата сума, която дължите.
 • 0% лихва за всеки първи кредит до 700 лв, върнат за 30 дни.
 • Няма скрити такси, няма разходи за кандидатстване, движение и управление на кредитите.
 • Бързи заеми, отпускани от авторитетна международна компания, удовлетворяващи най – прецизните клиенти.
 • Условия за отпускане – постоянно живеещи в страната граждани от 21 до 70 години, с доходи и добра кредитна история, необходим Ви е и гарант – пълнолетно физическо лице, което работи на постоянен договор повече от 6 месеца и получава не по-малко от 2000 лв или банкова гаранция  от банка партньор на дружеството.
 • Прозрачност и стабилност – може да получите безплатно удостоверение за задължения или липса на такива, срещу минимална такса може да получите писмено актуална информация за състоянието на Вашия кредит, може да изплатите заема на части, може да удължите срока.
 • https://www.ferratum.bg/

КЕШ КРЕДИТ

 • Изключително бърз кредит до заплата от 50 до 399 лв, получавате одобрение до 6 минути.
 • Кандидатства се само с лична карта, необходимо е да работите на трудов договор от най-малко 6 месеца и да имате добра кредитна история, може да опитвате безброй пъти.
 • Погасява се чрез еднократна вноска в края на погасителния период до 30 дни.
 • Модерни и успешни кредити, отпускани при стриктни правила и иновативна политика, отпускани от разрастваща се компания.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване на кредита, веднага получавате парите, независимо от социалното си положение.
 • Няма такси при погасяване на кредита, може да издължите сумата по банкова сметка, в офис на компанията, в Лафка, чрез Кеш Терминал, В Изи Пей, в Хенди и други.
 • Лихва се дължи само за периода на ползване и зависи от размера на кредитите и срока за тяхното погасяване, които избирате сами.
 • Има безплатен телефон, на който може да получите пълна информация за състоянието на кредита.
 • https://www.cashcredit.bg/

ВИВА КРЕДИТ

 • Бързи кредити до заплата – отпуска се за 14  или 30 дни, в зависимост от размера на сумата от 100 до 350 лв.
 • Без излишни документи, имате денонощен достъп.
 • Одобрение до 20 минути при гарантирано лично принципно отношение, отговорно и коректно, при защитени лични данни.
 • Условия за кандидатстване – навършени 21 години, валидна лична карта и доказани доходи.
 • При отпускане на кредита знаете точната сума, която трябва да върнете.
 • Кандидатствате онлайн – няма такса за разглеждане на документите, има такса ако кандидатствате в офис на дружеството или на неговите партньори.
 • Има възможност за удължаване срока за издължаване на кредита.
 • Може да рефинансирате кредита.
 • https://www.vivacredit.bg/

КРЕДИХЕЛП

 • Прозрачни и ясни кредити до заплата от 100 до 399 лв, погасяват се еднократно в срок до 30 дни.
 • Отпускат се при доказан и недоказан доход – онлайн, в офис, по телефона, при лично посещение в дома или на друго удобно място за клиента.
 • Одобрение до 20 минути при онлайн заявка, за българси граждани от 23 до 70 години с добра кредитна история, активен имейл и телефон.
 • Не се изискват поръчители и залози.
 • Получавате и връщате парите по банкова сметка.
 • Компанията предлага кредити при коректни и благоприятни условия – имате възможност за разговори с опитни и компетентни кредитни специалисти, може да удължите срока, може да рефинансирате, ако е необходимо, може предсрочно да погасите.
 • https://www.credihelp.bg/

МИНИЗАЕМ.БГ

 • Ясни и лесни онлайн кредити до заплата с размер до 500 лв, сами избирате срока за погасяване.
 • Елементарна процедура – попълвате въпросник за десетина минути, разглеждат искането Ви за кредит до 30 минути, подписвате договора дистанционно и получавате парите веднага.
 • Условия за отпускане: да сте български гражданин, навършил 18 години и да имате постоянни доходи.
 • Не се изискват поръчители.
 • Кредити при предварително известни правила, които не се променят, няма допълнителни плащания, няма неясни текстове, няма оскъпяване.
 • Получаване и издължаване на парите – по банкова сметка или на каса в Изи Пей.
 • Фиксирана лихва, начислява се само за периода на ползване на парите.
 • За изрядни клиенти всеки следващ кредит до заплата е с по-ниска лихва до 40%.
 • Може да удължите срока и да рефинансирате кредитите.
 • https://www.minizaem.bg/

НЕТКРЕДИТ

 • Лесни кредити до заплата от 50 до 500 лв и срок за погасяване до 30 дни.
 • Възползвайте се от факта, че всеки първи кредит до 500 лв е с 0% лихва.
 • Достъпно онлайн кандидатстване, одобрение до минути, получаване на парите същия ден, без ненужди документи и нужда от електронен подпис, без посещение в офис.
 • Няма скрити лихви и такси, парите се получават по банкова сметка или в Изи Пей.
 • Изисквания за получаване на кредитите: възраст от 18 до 65 години, постоянна работа с гарантиран доход и добра кредитна история.
 • Ден преди датата на издължаване, получавате напомнящ СМС, промоции и отстъпки за лоялни клиенти.
 • https://www.netcredit.bg/

ФРИЙ ЗАЕМ

 • Кредити до заплата – размер до 700 и срок за погасяване до 45 дни.
 • Одобрение до 10 минути за всички, независимо от социалната принадлежност, парите се отпускат в деня на одобрението.
 • Не се изисква постоянен трудов договор и регулярни доходи.
 • Няма обезпечение, не се изискват поръчители.
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Условия за отпускане – български граждани от 18 до 70 години, валидна лична карта и добро кредитно досие.
 • Няма възможност да изтеглите друг кредит, преди да сте погасили предишния, не може да удължите срока на договора.
 • Фрий Заем е услуга на Фератум България
 • http://www.freezaem.com/

КРЕДИТ ИНС

 • Кредит “Заплата” – почтени условия, перфектен при забавяне на месечните доходи с размер от 100 до 399 лв, със срок за погасяване от един месец и фиксирана седмична атрактивна лихва.
 • Одобрение до 20 минути, получаване на парите до 15 минути след това, в удобен клон на Изи Пей.
 • Не се изисква обезпечение, без поръчители и ипотека.
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Изисквания за отпускане: навършени 18 години, постоянни месечни доходи, платени осигуровки за последните 12 месеца назад, чисто кредитно досие.
 • https://www.creditins.bg/