БНБ Париба Лични финанси България предлага разнообразие от кредити без поръчител и без превод на работна заплата с лесно онлайн кандидатстване и бързо отпускане за суми като 10000 лв., 15000лв, 20000 лв., 30000 лв. … до 70 000 лв.

 • Прозрачни, ясни и бързи  кредити за различни лични цели, за основен и текущ ремонт на дома, за покупка на стоки, автомобили, за почивки, ваканции и други предвидени и извънредни разходи.
 • Достъпни и удобни онлайн кредити в три лесни стъпки, може да кандидатствате и по телефона или в офис на компанията.
 • Одобрение до 1 час след подаване на заявката за кредит, получаване на парите до 24 часа след одобрението, погасяване на задължението безплатно чрез устройство кеш терминал – получавате разписка, по банков път, чрез Изи Пей, през банкомат.
 • Сами избирате размер на кредита и срок за неговото погасяване в рамките на 70 000 лв и максимален срок до 96 месеца.
 • Без скрити такси и комисиони.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Без обезпечение по кредитите, кредит без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Има преференци, отстъпки и промоции за коректни клиенти, може да предоговорите условията по отпуснат кредит.
 • Има такса ангажимент, която е в процент към размера на кредита.
 • За по-голяма сигурност при кредитите, дружеството предлага различни застраховки: “Застраховка на кредитна карта”, “Застраховка комбинирана защита”, “Застраховка защита на плащанията” и “Пълна защита”.

БНБ Париба Лични финанси България е стабилна,  отговорна и сериозна компания, която стои сигурно на кредитния пазар в нашата страна. Компанията е вписана в Регистъра на БНБ и отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, тя е социално активна и екологично отговорно. В дружеството работи квалифициран екип, с принципно и лоялно отношение към всеки клиент и неговите потребности. Дейността на компанията се разраства и утвърждава, ще Ви запознаем с някой от нейните продукти – кредити без поръчител и без превод на работна заплата:

 • Кредит за ремонт и освежаване на дома: размер от 10 000 да 70 000 лв и срок за погасяване от 6 до 96 месеца.
 • Автокредит “Нова” – за покупка на автомобили до 3 години от първата регистрация, размер от 1 500 до 70 000 лв. Различно и важно за него е, че ставаш собственик на автомобила веднага, не се изисква самоучастие и имаш възможност да получиш допълнително средства за свързани разходи с покупката, примерно – данъци, такси и други.
 • Автокредит “3 +” – без самоучастие, ставаш собственик веднага.
 • Кредит за друго – не е необходимо да доказвате целта за която ще използвате парите, размер от 800 до 30 000 лв, срок за погасяване от 6 до 84 месеца.
 • Кредит за друго с доказан доход над 1400 лв –  не е необходимо да имаш превод на работна заплата, размер от 4 000 до 30 000 лв и срок за изплащане от 6 до 96 месеца.
 • Кредит за обединяване на задължения – можете да оптимизирате разходите си и да обедините задълженията си, може да получите допълнително средства, размер от 1 000 до 30 000 лв и срок за погасяване от 6 до 96 месеца.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите: 70 000 лв.
 • Минимална сума : 800 лв.
 • Време за отговор на заявката – до 1 час.
 • Условия за кандидатстване: навършени 21 години и валидна лична карта, кредити без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Начини за кандидатстване: онлайн, в офис, по телефон.
 • Начини за получаване на парите: по банков път.
 • Възможност за предоговаряне условията на кредита.
 • Работно време: от понеделник до петък, от 9 до 18 часа.
 • Уеб сайт: https://www.bnpparibas-pf.bg