В днешно време трудно можем да намерим  поръчител – гарант за изтегления от нас кредит, който да отговаря на определени изисквания – да работи на постоянен трудов договор, да получава определено месечно чисто възнаграждение, да няма кредити и да не е поръчител по други заеми, да има добро кредитно досие и други. Ще ви запознаем с кредити от банки без поръчител.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – FIБАНК

 • Без поръчители, само с лична карта.
 • Потребителски кредит в лева или равностойността им в евро, кредити за ремонт на жилище или обзавеждане, за покупка на техника и уреди, за обучение, екскурзии, почивки или всякакви други непредвидени разходи.
 • Голям размер на кредитиране до 50 000 лв и срок на погасяване до 10 години.
 • Ако кандидатствате онлайн – не ви се начисляват такси, има минимална такса при кандидатстване в офис на банката, няма комисиони за отпускане, няма такси при предсрочно погасяване.
 • Условия за отпускане на кредита – дееспособни български граждани на работа за неопределен период от време, на трудов договор, на договор за управление и контрол, може да упражнявате свободна професия.
 • Благоприятни лихвени условия при превод на декларирания от Вас доход в банката, по-изгодни, отколкото без превод.
 • Цялата сума по кредита се усвоява еднократно.
 • Кредити от банки без поръчител с погасяване на равни месечни вноски.
 • Може да защитите кредита си  със застраховка – осигурявате си спокойствие.
 • https://www.fibank.bg

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 • Не се изискват поръчители, кандидатства се само с лична карта.
 • Потребителски кредит в лева или евро за текущи или непредвидени разходи, за Вашите специални моменти, за обединяване на задължения при най-добри условия.
 • Максимален размер от 150 до 75 000 лв, от 75 до 37 500 евро и срок за погасяване до 10 години.
 • Ясни условия и бързо одобрение – до 2 часа.
 • Начин за кандидатстване – онлайн, по телефон или в удобен клон на банката.
 • Възможност за избор на лихвен процент – фиксирана лихва за целия период на кредита или променлива лихва формирана от пазарен индекс плюс надбавка за банката.
 • Лихвените условия зависят от няколко фактора – превод или не на дохода в банката, размер на кредита и срок за неговото погасяване, осигурителен доход на клиента.
 • Такси и комисиони – според тарифата на банката, зависят от вида на кредита.
 • Специални условия за самоосигуряващи се клиенти.
 • Възможност за сключване на застраховка.
 • https://www.unicreditbulbank.bg

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНК

 • Потребителски кредит “Експресо”без изискване за поръчител.
 • Размер на кредита до 50 000 лв, със срок на погасяване до 10 години.
 • Кредитен калкулатор Ви изчислява с точност месечната вноска и общата дължима сума при зададен размер и срок за погасяване на кредита.
 • Има възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период по кредита.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита – по – нисък процент за кредити със срок на погасяване до 7 години, по – висок лихвен процент за кредити със срок на изплащане от 7 до 10 години.
 • Има такса за одобрение на кредита и минимална сума за обслужване на разплащателната сметка.
 • Необходимо е да направите застраховка “Живот”.
 • http://www.sgeb.bg/bg

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

 • Потребителски кредит с фиксирана лихва, за целия период на кредита .
 • Кредити без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Необходими документи при кандидатстване: молба – декларация и лична карта.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка, която зависи от размера на кредита, има и минимална такса за сметката по която се обслужва кредита.
 • Постоянни и еднакви погасителни вноски – осигуряват Ви стабилност и възможност да предвидите и планирате своите разходи.
 • Възможност за погасяване на кредита от банкомат на ОББ.
 • Има животозастрахователна програма “Защита на кредита”.
 • https://www.ubb.bg

РАЙФАЙЗЕН БАНК

 • Потребителски кредит с отговор до 2 часа, размер на кредита от 500 до 20 000 лв и срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Едни от най-ниските лихви на кредити от банки без поръчител, за кредит с размер до 7 000 лв и срок за изплащане от 6 месеца до 7 години.
 • Не се изисква превод на работната заплата в банката.
 • Съкратена и опростена процедура при кандидатстване за кредит – посещавате удобен за Вас клон на банката и насрочвате среща с кредитен специалист.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година на кредита и променлив след това – формиращ се на база пазарен лихвен индекс и надбавка за банката, при ползване на допълнителни продукти.
 • Може предсрочно да погасите без никакви такси по всяко време.
 • Не се дължи комисиона за усвояване на кредита, има такса за разглеждане на документи.
 • https://www.rbb.bg/

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

 • Потребителски кредит без поръчител, не се изисква обезпечение.
 • Кредитът се отпуска в лева и равностойност в евро, размер до 7 000 лв и срок за погасяване до 60 месеца.
 • Не се изисква да посочвате целите за които ще изразходвате  кредита.
 • Няма комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване на кредита.
 • Има такси за приемане на документи, за кредитен анализ, за месечно обслужване на разплащателната сметка и за предоговаряне на определени условия.
 • Безплатно издаване на дебитни карти, ползване на допълнителни услуги, плащане на битови сметки, безплатно активиране на интернет банкиране.
 • Условия за отпускане на кредита: да сте пълнолетни дееспособни физически лица с постоянен адрес и да работите на безсрочен трудов договор, може да работите на граждански договор, да сте еднолични търговци, да имате свободна професия – необходимо е да докажете регулярни и стабилни доходи.
 • Има възможност за ползване на гратисен период.
 • Начин на погасяване – равни месечни вноски.
 • http://www.iabank.bg/bg/

ТЕКСИМ БАНК

 • Реализирайте плановете си с Потребителски кредит без поръчители.
 • Кредита се отпуска в лв или равностойност в евро, размер до 7 000 лв /3 500 евро/ и срок за погасяване до 7 години.
 • Бързо одобрение за кредита – до 2 часа.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Без такса за предварителната оферта за кредита, която получавате.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Ако кандидатствате в офис на банката носите два документа – копие от документ за самоличност и декларация от работодател.
 • Условия за отпускане на кредита – пълнолетен български гражданин до 68 години и работещ на безсрочен трудов договор, на договор за управление и контрол, на свободна професия или получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст и имате добро кредитно досие.
 • Променлив годишен лихвен процент.
 • Има еднократна минимална такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Няма такси за предсрочно погасяване, няма такса за откриване и месечно обслужване на разплащателната сметка.
 • Получавате парите по кредита – същия ден след подписването на договора.
 • Начин на погасяване – чрез равни месечни вноски.
 • Застраховка  “Живот” – по желание и за сметка на кредитополучателя.
 • http://www.teximbank.bg/