Калкулатор заплата е онлайн инструмент с помощта, на който бързо и лесно може да направите изчисление каква ще бъде Вашата бруто и нето заплата и каква ще е чиста сума за получавате след като приспаднете всички данъци и осигуровки. Ето някои калкулатори, които може да са Ви от полза.

Калкулатор заплата  Бруто-Нето от pariteni.bg
С помощта на този калкулатор за работна заплата може много бързо и лесно да изчислите каква ще бъде Вашата нето заплата след приспадане на данъците от бруто заплатата Ви. За целта трябва само да въведете брутното Ви възнаграждение и да изберете годината. Калкулаторът изчислява заплата само за трета категория труд.
http://www.pariteni.bg

Калкулатор работна заплата Бруто – Нето от Kak.info
С този калкулатор бързо и лесно разбирате каква чиста сума ще получите след приспадане на данъци и осигуровки. Този калкулатор заплати генерира подробен фиш за заплати. За да сметне стойността този калкулатор, трябва да въведете основната заплата в лева, минимален осигурителен доход, категория труд, дали сте родени преди или след 1960 година, стаж, % на доплащане,  да изберете годината и месеца.
http://www.kik-info.com

Калкулатор заплата от Intra Partners
Лесен калкулатор заплата, с които веднага изчислявате сумата на чистата Ви работна заплата след като въведете брутната заплата, осигурителния доход и посочите дали сте родени преди или след 1960г. Този калкулатор важи само за случаите трета категория труд и без процент на заплащане.
http://www.intrapartners.net/bg/payrollcalculator.php

Калкулатор работна заплата от  2plus2
Много удобен калкулатор, с помощта на които изчислявате работната си заплата, сумите за удръжки за данъци и осигуровки. Въвеждате само бруто/нето заплата,  рождена дата и работна заплата в лева.
http://2plus2.bg

Калкулатор заплата бруто-нето от Одит.ВТ
В този онлайн калкулатор посочвате основната си заплата, минималният осигурителен доход, Вашата категория труд , преди или след 1960г. сте родени, стаж и процента на доплащане.
http://www.odit-vt.info/

Калкулатор работна заплата от счетоводна кантора Ларкс
Бърз калкулатор работна заплата – въвеждате основна заплата, трудов стаж и година на раждане – преди или след 1960г.
http://www.larks.bg