Какво е Овърдрафт Кредит ? Определение, видове, предимства и недостатъци. Овърдрафт от дебитна и кредитна карта.

В тази статия ще отговорим на въпроса какво е овърдрафт кредит.
Овърдрафт е вид краткосрочен кредит, който създава възможност да се разполага с определена сума пари по всяко време, в случай, че искате да купите нещо или да направите непредвиден разход и собствените Ви средства не достигат.

Овърдрафт се отпуска до определен лимит, който се договаря с банката. Получателя на овърдрафта трябва да има разплащателна сметка в банката, която го отпуска, за да може да прави плащания, когато наличните му средства са недостатъчни. Овърдрафтът обикновено покрива датите на плащанията на разходите и  консумативите, и постъпленията от работна заплата, пенсия и други  източници, т. е. овърдрафта покрива текущи нужди на клиента.

Размерът на овърдрафта е лимитиран до една или няколко нетни месечни работни заплати за физическите лица и до определена сума за юридическите. За да има малки лихви, получателя на овърдрафт трябва да може да обслужва редовно кредита с постъпленията си.

Лихвата при овърдрафта се начислява месечно върху използваната сума и размерът й е около 13-15%. Изискванията за получаване на овърдрафт са: размера на дохода, който получават лицата, да са на безсрочен договор, който да  е  трудов, граждански или договор за управление. Юридическите лица представят на банката годишни баланси, отчети, бизнес планове, важна е кредитната информация за получателите на овърдрафт.

За да отговорим пълно на въпроса какво е овърдрафт , ще разгледаме и основните видове овърдрафт кредит.
Кредит овърдрафт е няколко вида:

  • Оторизиран – когато има ограничение за сумата, която може да се ползва.
  • Нерегламентиран – когато не е договорен предварително, но са изтеглени повече пари от разполагаемите в сметката.

Овърдрафт може да се отпусне на клиент по дебитната му карта – осигурява сигурност да се разполага с повече пари. Друг вид овърдрафт може да се отпусне на притежател на влог в съответната банка – осигурява удобство да се ползват средства, без да се разваля влога и едновременно влогът е залог на отпуснатия овърдрафт.

Основно предимство на кредит – овърдрафт е, че създава възможност за ползване на средства в размер и за период определен от кредитополучателя, че се отпуска лесно и лихвата не е голяма. Различните банки в нашата страна имат интересни предложения и преференциални условия за получателите на овърдрафт.  Тук може да видите някои предложения за овърдрафт кредити. Предлагат гъвкавост, не искат обезпечение, не начисляват такси за управление и усвояване, отстъпки при ползване и други.