Какво е бърз кредит?
Бързите кредити са отпуснати спешни пари за удовлетворяване на всякакви потребителски нужди. Това са малки суми, които се отпускат от финансови дружества и за кратък период от време трябва да бъдат погасени. За да добиете ясна и конкретна представа за бързите кредити, за да се ориентирате при предлагането им на кредитния пазар, ще обърнем внимание на някои изисквания, които предявяват кредиторите и на най-важните характеристики на тази популярна и непрекъснато развиваща се услуга.

 • По-голяма част от компаниите започват с изискването – да сте български граждани с постоянен адрес, да е известен адреса Ви по местоживеене, или да сте постоянно пребиваващи в страната чужденци.
 • Важно е на каква възраст сте, не само да сте пълнолетни, някои фирми започват от 19, 21, 23 години и имат възрастови ограничения – до 60, 65, 70 години към момента на отпускането на кредит. Разбира се има и фирми, които нямат ограничения във възрастта, изисква се само да сте навършили 18 години.
 • Бързите кредити се отпускат в лева  и размера им варира най-вече в границите от 50 до 3000 лв и срок за погасяване от месец до година, година и половина. Почти всички фирми за бързи кредити предлагат възможността сами да избирате размер на желаната от Вас сума, срок за нейното погасяване и вида и размера на погасителната вноска, като се съобразите с финансовите си възможности. Може да пробвате с кредитния калкулатор различни варианти – той Ви изчислява точно каква сума дължите като цяло, главницата, лихвата и размера на погасителните вноски и да се ориентирате за най-изгодния вариант за Вас.
 • За да Ви отпуснат бърз кредит предоставяте лична информация на съответните дружества. Ето защо е необходимо да сте сигурни, че те са администратори на лични данни, че се задължават да съхраняват предоставената от Вас лична информация и да не злоупотребяват с Вашите данни – всичко това е тяхно задължение ако са регистрирани по Закона за защита на личните данни. Фирмите кредитори трябва да са лицензирани за тази дейност, да са оторизирани, да са регистрирани в Централния Регистър на БНБ.
 • Различното при бързите кредити е, че те се отпускат при предоставянето на минимум документи – някои дружества изискват само валидна лична карта. Така си спестявате бумащина, не се налага да ходите до различни инстанции и да набавяте съответните документи.
 • Бързите кредити са такива, защото одобрението за тях варира от 5, 6, 10, 15, 20 до 30 минути. Голямо улеснение е онлайн заявката за кредит, кредит по телефона, чрез СМС, в офис на компанията, някой фирми предлагат посещения в дома на кредитополучателите или в удобно за тях място от кредитни специалисти.

Повечето кредитни консултанти са опитни професионалисти, стремежът на които е да подберат за Вас най-изгодния кредитен продукт, максимално да са Ви полезни, с отговорно и вежливо отношение, за да сте напълно удовлетворени и при парично затруднение отново да ги потърсите. Важно е точно на кой специалист ще попаднете, какво ще Ви предложи и посъветва, за да имате качествен и ефективен кредит. Обърнете внимание дали веднага след одобрението и подписването на договора ще получите цялата сума по кредита.

 • Най-важен и специален е момента с доходите Ви. Много дружества предявяват изискване за постоянна работа, за безсрочен трудов договор, граждански договор, или самонаети, самоосигуряващи се лица със свободни професии. Изискват се доказани и гарантирани доходи, доходи от пенсия отпусната за осигурителен стаж и възраст. Някои дружества изискват определен размер на нетния месечен доход, или доход по-голям от размера на месечната погасителна вноска, платени осигуровки за определен период от време и други. Документите, които удостоверяват доходите се взимат от работодателите за 6 или 12 месеца назад. Има фирми, които отпускат кредити без да искат доказване на доходи – това са кредити за безработни, за студенти, за жени в отпуск по майчинство и други – това са бързи кредити с по-голям риск.
 • Обезпечение по кредитите: поръчители, гаранти, авалисти, съдлъжници, запис на заповед при по-голям риск, договорна ипотека върху недвижим имот, банкови гаранции и други. Към поръчителите е възможно да има определени изисквания – да са на определена възраст, да работят на безсрочен трудов договор, да докажат доходи за определен период от време, да имат чист месечен доход над определена сума, да не са поръчители по други заеми, да са си платили социални и здравни осигуровки за последните няколко години, да имат чиста кредитна история. Ако се изисква банкова гаранция, тя обикновено е от банка, партньор на компанията, която Ви отпуска кредит и се плаща такса за тази гаранция, в повечето случай преди или на датата на плащане на погасителната вноска.
 • Лихвите по бързите кредити обикновено са високи и това е най-сериозния им недостатък. Лихвата може да е фиксирана за целия период на ползване и изплащане на кредита – това ви създава яснота, дава Ви възможност да планирате разходите си до известна степен. Лихвата може да е променлива – когато се формира от пазарен лихвен индекс и надбавка за кредитора, в случая по-трудно се предвижда как ще се промени пазара за кредити и как ще рефлектира върху Вас.
 • Има кредит с 0% лихва – някои компании отпускат такива кредити и ние Ви ги препоръчваме, защото са изгодни. Това са първите кредити на някои дружества, при тях връщате толкова пари колкото сте взели,  за определен период от време, без такси, без никакво оскъпяване.
 • Бързите кредити трябва да са лесни и достъпни, прозрачни и удобни. Обърнете внимание на таксите и комисионите – дали има такси за кандидатстване, за обслужване на сметката по която са постъпили парите и по която погасявате кредита, дали има други допълнителни разходи, дали Ви удържат такси при внасяне на погасителните вноски, дали има такси при предсрочно погасяване на кредитите и други. Някои дружества не искат никакви такси, четете внимателно договорите за кредит, да няма двусмислени текстове, скрити клаузи, дребен и неясен шрифт, които да Ви заблуди.
 • Внимателно се информирайте дали финансовото дружество, чиито услуги ще ползвате предлага удължаване на срока по кредита, преструктуриране и предоговаряне на условията, дали има възможност за теглене на нов кредит преди да сте изплатили предишния, дали има възможност за рефинансиране на кредита. Това е необходимо ако изпаднете в затруднение или в неблагоприятна ситуация, да се подсигурите и по – лесно да се справите и да запазите чисто кредитното си досие. То е важно, защото финансовите дружества имат достъп до цялата Ви кредитна история, която се формира от изтеглените от Вас кредити и тяхното обслужване, дали имате просрочени задължения, неизплатени на време кредити, не обслужвани и не върнати заеми.
 • Начините за погасяване на кредитите трябва да предлагат повече възможности – по банков път, на каса в Изипей, в офис на дружеството, чрез Кеш терминал, чрез банкомат, чрез пощенски запис, а някои фирми събират погасителните вноски от дома на клиентите, за да може да изберете най-удобния за Вас вариант, които да Ви спести време и разкарване. Обърнете внимание дали получавате документ при всяка внесена от Вас погасителна вноска.
 • Винаги трябва да сте наясно с действителното състояние на Вашия кредит, с неговото движение, за това изберете компания, която предлага безплатна информация за това по имейл, по телефон, чрез клиентски акаунт, в офис на дружеството. Може да Ви потрябва документ за липса или наличие на задължения, може да Ви е необходимо удостоверение за да го представите пред инстанции, трябва да сте сигурни и спокойни, да се чувствате комфортно.
 • Някои модерни дружества основават политиката си при отпускане на кредити на етични кодекси, имат принципи и морал. За да са отговорни към Вас те създават и органи за алтернативно решаване на спорове и разглеждане на жалби, ако има такива. Така ще се чувствате защитени при евентуални недоразумения.