Ипотечен кредит за рефинансиране от СИБАНК. Ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди за суми до 200 000 лева / 100 000 евро.

Банката предлага ипотечен кредит за рефинансиране със следните предимства:

 • Бързо одобрение по кредита и лесна процедура
 • Висок процент на финансиране по този ипотечен кредит
 • Изгодни лихви по кредита
 • Няма такса за предсрочно погасяване на кредита
 • Няма такси за кандидатстване и разглеждане на документите Ви

С този ипотечен кредит за рефинансиране имате възможност да:

 • Да намалите лихвения процент по Вашия кредит, както и месечната погасителна вноска, която плащате
 • Можете да намалите и срока на погасяване на кредита си, като месечната Ви вноска остане същата

Цел на този ипотечен кредит за рефинансиране:

 • Рефинансиране на кредит на Вас или на трето лице, като кредитът може да е отпуснат в друга банка, обезпечен с ипотека на имоти с жилищно предназначение, напълно завършени към момента на подаване на искането за кредит в СИБАНК
 • Плащане на различни такси, които са свързани с рефинансирането на кредита.

Параметри по този ипотечен кредит за рефинансиране:

 • Максимален размер на кредита – 500 000 лв или 250 000 евро
 • Срок на погасяване на кредита – до 30 години
 • Обезпечение: 
 1. Първа по ред ипотека в полза на Банката –  върху напълно завършени недвижими имоти
 1. Допълнително обезпечение – залог върху бъдещо вземане на доходите на кредитоискателя
 2. Допълнително обезпечение – залог върху парични вземания по всички сметки, открити на името на кредитоискателя в СИБАНК ЕАД
 • Усвояване на кредита – еднократно чрез разплащателната сметка открита в СИБАНК
 • Погасяване – на равни месечни вноски
 • https://www.cibank.bg/

За да получите по подробна и точна информация за този ипотечен кредит за рефинансиране може да отидете в който клон Ви е удобно на Си Банк.

Ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди от СИБАНК

С този кредит можете да :

 • Закупите обзавеждане, техника, довършителни работи, строителни услуги и др.
 • Рефинансирате други кредити
 • Предимства на този кредит:
 • Ниски лихви и комисионни по кредита
 • Прозрачни условия
 • Улеснена процедура и гъвкави погасителни планове
 • Индивидуални консултации за всеки клиент

Параметри по кредита:

 • Максимален размер – 200 000 лева / 100 000 евро
 • Срок на погасяване – до 30 години
 • Усвояване еднократно
 • Погасяване на кредита – равни месечни анюитетни вноски
 • Повече подробности може да разберете от сайта на банката:

https://www.cibank.bg/