Жилищни кредити с фиксирана лихва за първите 5 години от Райфайзен Банк

Предимства на кредита:

 • Жилищни кредити с конкурентни лихвени нива и бърза процедура. Изгодни жилищни кредити.
 • Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години
 • Висок размер на финансиране – до 200 000 евро / 400 000 лева
 • Дълъг срок на погасяване на кредита – до 30 години
 • Кредитна такса без такса за обслужване за първата година  и с предварително одобрен лимит

Параметри и условия по тези жилищни кредити:

 • Жилищни кредити с фиксирана лихва за първите 5 години, а след това променлив годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR+6.083 пункта надбавка /при Ползване на застраховка на кредитни вноски, пакет “Злополука” или “Живот” за срок от 5 год, Ползване на пакет „Комфорт” с поне едно активно комунално плащане и регистрация за Райфайзен Онлайн, Превод на работна заплата по сметка в банката/
 • Валута, в която може да теглите кредита – евро или лева
 • Максимален размер на кредита – до 200 000 евро / 400 000 лева
 • Срок на погасяване – до 30 години
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху недвижим имот

Такси и комисионни, свързани с тези жилищни кредити – такса за обработване на искането за кредит, комисиона за предсрочно погасяване
Необходими документи, които трябва да предоставите при кандидатстването за тези жилищни кредити с фиксирана лихва :

 • Документ за самоличност
 • Искане за кредит по образец на Райфайзен Банк
 • Документи, които удостоверяват дохода на кредитоискателя / съдлъжника
 • Тристранен договор/съгласие за превод на трудовото възнаграждение в банката – при клиенти, получаващи индивидуално трудовото си възнаграждение по сметка в Райфайзенбанк

Повече подробности за тези жилищни кредити с фиксирана лихва за първите 5 години може да научите във всеки офис на Банката или да видите детайли на сайта й.

Също така на сайта са посочени и размерите на лихвените проценти и са дадени примери с конкретни цифри за улеснение на клиентите. Банката предлага и още един кредит с фиксирана лихва – Жилищен кредит с фиксирана лихва за 1 г. в лева и евро.
http://www.rbb.bg/