Бърз кредит по телефона е сериозно улеснение за гражданите, те могат да се консултират за условията и изисванията, да съобщат своите лични данни, когато е гарантирана тяхната защита и да отправят искане за получаване на заем  – всичко това по телефон. Ще разгледаме някой фирми, които предоставят бързи кредити след запитване по телефона.

БНП ПАРИБА

 • Кредити с кандидатствате по телефон, онлайн или в офис.
 • Няма скрити такси и комисиони, одобрението е до 1 час след направената заявка за кредит, получаването на парите е до 24 часа след него.
 • Размерът на кредитите е до 70 000 лв, а срока за погасяване е до 96 месеца.
 • Не се изискват поръчители, няма залог или ипотека, не се изисква превод на работна заплата.
 • При всяко погасяване на кредита получавате документ, плащате чрез Кеш терминал, Изипей, по банков път, чрез банкомат.
 • Правите застраховка “Защита на плащанията” или “Комбинирана защита.”
 • https://www.bnpparibas-pf.bg/

ВИВА КРЕДИТ

 • Когато нямате пари, а Ви трябват спешно такива, може да получите бърз кредит по телефона, онлайн или в офисите на дружеството – без излишни документи.
 • Условия за отпускане – навършени 21 години, валидна лична карта и доказани доходи.
 • Одобрение до 20 минути, размер на кредита от 100 до 1500 лв.
 • Изисква се обезпечение – от един поръчител/който трябва да отговаря на определени критерии/ при заем платим на една погасителна вноска и един поръчител и банкова гаранция при заем платим на повече погасителни вноски.
 • При отпускане на кредита знаете предварително размера на сумата, която трябва да възстановите.
 • Може да предоговорите условията, може да удължите срока  или да рефинансирате кредита.
 • https://www.vivacredit.bg/

ИЗИ КРЕДИТ

 • Кандидатствате неограничен брой  пъти за бърз кредит по телефона, онлайн или в офис, парите се предоставят директно в  домовете за улеснение на клиентите до 24 часа след одобрение, погасителните вноски се събират също от дома Ви.
 • Размер на кредитите от 100 до 3000 лв, срок за погасяване от 8 до 43 седмици – чрез фиксирани седмични, двуседмични или месечни погасителни вноски, размера на които определяте сами.
 • Минимум документи при кандидатстване – валидна лична карта.
 • Обезпечение по кредитите – необходими са двама поръчители, който трябва да отговарят на определени условия или банкова гаранция в полза на дружеството кредитор.
 • Ангажираност и етичност от професионален екип кредитни специалисти, разнообразни и интересни кредитни продукти за всички.
 • http://www.easycredit.bg/

И ЗАЕМ

 • Кандидатствате само с лична карта, няма ограничение за максимална възраст, трябва да имате постоянни доходи и постоянна адресна регистрация.
 • Кандидатстване по телефон, чрез СМС, по имейл или в офис, отпускане на заема до 2 часа, размер от 100 до 5 000 лв, погасяване: от 8 до 52 седмични погасителни вноски или от 2 до 24 месечни.
 • Фиксирана лихва и възможност за избор на размер и срок за погасяване на кредита, възможност за отпускане и погасяване в дома на кредитополучателя.
 • Няма такси при кандидатставне, отпускане и движение на кредита.
 • Не се изисква обезпечение, няма нужда от поръчители и ипотека.
 • Може да удължите срока, не може да теглите нов заем преди да сте погасили предишния.
 • http://www.izaem.bg/

КЕШ КРЕДИТ

 • Кредити независими от дохода, за различните социални групи – безработни, студенти, пенсионери и жени в отпуск по майчинство.
 • Кандидатстване по телефон, чрез СМС, в Лафка или офис на фирмата, одобрение до 6 минути, получавате цялата парична сума веднага.
 • Условия за кандидатстване – навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Може да кандидатствате безброй пъти при улеснена процедура.
 • Няма такси при кандидатстване и одобряване, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Сами избирате размера на кредита и срока за неговото погасяване в рамките до 2000 лв и 18 месеца.
 • Погасяването е без такси, на месечни вноски – по банков път, чрез Кеш терминал, в Лафка, в Изипей, в офис на дружеството.
 • Модерен и стриктен начин на работа с дружеството, различни кредитни продукти при благоприятни условия.
 • https://www.cashcredit.bg/

КРЕДИЛАЙН

 • Бързи и достъпни кредити  до 1000 лв и срок за погасяване от 1 до 12 месеца.
 • Не се изисква доказване на доходи, необходимо е да сте пълнолетни и да имате валидна лична карта.
 • Кандидатствате по телефон, чрез СМС или в офис на дружеството.
 • Няма такси за кандидатстване и управление на кредитите.
 • Обезпечение по кредитите – един поръчител ако кандидатствате за първи път, ако сте лоялен клиент при повторно кандидатстване – не се изисква.
 • Изплащате на равни месечни вноски, лихвения процент е фиксиран.
 • При поискване може да получите безплатна информация за състоянието на кредита.
 • http://www.crediline.eu/

КРЕДИХЕЛП

 • Бърз кредит по телефона или онлайн в офис или при лично посещение в дома или на друго удобно за клиента място,  за кредити от 100 до 2000 лв, при доказан и недоказан доход.
 • Без поръчител, няма залози.
 • Кредити за български граждани от 23 до 70 години с регулярни доходи, добра кредитна история и активен телефон и имейл.
 • Сами избирате вид на кредита, неговия размер, срок и начин на погасяване.
 • Няма скрити клаузи и допълнителни разходи.
 • Може да удължите срока, може да рефинансирате.
 • Коректни и отговорни кредити до заплата и кредити на вноски.
 • https://www.credihelp.bg/

ПРОФИ КРЕДИТ

 • Нецелеви потребителски кредити с размер от 100 до 5000 лв и бизнес кредити от 1500 до 6000 лв, отпускани на български граждани от 18 до 80 години с официални постоянни доходи.
 • Кандидатстване по телефона, онлайн или в офис на фирмата, само с лична карта, одобрение до 24 часа при лесна процедура.
 • Без обезпечение, без поръчители и ипотека.
 • Няма такси и комисиони при кандидатстване, одобрение и управление на кредита.
 • Ако закупиш пакет от допълнителни услуги, при неблагоприятни условия и финансови проблеми – може да промениш датата на плащане, може да намалиш размера или да отложиш погасителна вноска.
 • Компанията предлага гъвкави и разнообразни продукти.
 • https://www.proficredit.bg/

РАЗ ПРО КРЕДИТ

 • Начини за кандидатстване – по телефон, онлайн или в офис за няколко вида бързи и точни потребителски кредити от 100 до 2000 лв, ипотечни и бизнес кредити на територията на град Варна и областта.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване, няма комисиони, няма такси при предсрочно погасяване.
 • Фиксиран лихвен процент, има възможност за неговото договаряне.
 • Условия за отпускане на кредитите – навършили пълнолетие български граждани, работещи на постоянен трудов договор, най-малко от 12 месеца назад.
 • Изисква се обезпечение – поръчители или ипотека.
 • http://www.razpro-credit.bg/

СИС КРЕДИТ

 • Различни видове кредити и бързи потребителски с усвояване до един ден от 100 до 3000 лв срещу лична карта и солидарен длъжник и срок за погасяване до 12 месеца.
 • Кандидатстване – бърз кредит по телефона, имейл или офис.
 • Индивидуален подход, равнопоставеност и достъп на всички клиенти до услугите на компанията.
 • Условия за отпускане – лична карта, документ за удостоверяване на реални доходи, банкова сметка.
 • Всички лихви и такси са включени в договора да кредит – яснота и практичност.
 • Може да удължите срока, винаги може да получите безплатна информация за състоянието на кредита.
 • http://siscredit.com/