• Заеми от дружество със седалище в град Плевен и офиси в градовете: бързи кредити в Плевен, Русе, Велико Търново, Габрово и Севлиево – само за жителите на тези общини.
 • Кандидатстването за кредит става само лично в офис на Топ Кредит ООД.
 • Размер на кредитите: пари на заем от 200 до 8000 лв, за срок от 3 до 18 месеца, като кредитите до 400 лв се предлагат при срок за погасяване от 6 месеца.
 • Може да нямате стационарен телефон,  може да нямате достатъчен официален доход, не е необходимо да разполагате с движимо или недвижимо имущество.
 • Лихвата по кредитите е фиксирана.

 

 • Не може да има едностранна промяна по вече подписан договор.
 • Няма такси, няма скрити разходи и допълнително оскъпяване за отпускане и управление на кредитите.
 • Условия за отпускане: Възраст от 21 до 75 години, да работите на постоянен трудов договор или граждански договор, или да имате доходи от пенсия дадена за осигурителен стаж и възраст, може да работите като самоосигуряващо се лице на свободна професия. Размерът на доказуемият Ви нетен месечен доход, не трябва да е по-малък от 200 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – лична карта.
 • Има  кредитен калкулатор, който може да използвате, за да сте наясно с дължимата сума.
 • Може да получите повече от един кредит, ако финансовото Ви състояние позволява.
 • Може да рефинансирате кредитите, включително и такива отпуснати от други дружества.
 • Погасяване на кредита – чрез равни месечни вноски платими в офис на дружеството или по банков път.
 • Няма такси за предсрочно погасяване на кредитите.
 • При забавяне на погасителна вноска – няма наказателни такси, изчислява се само лихва върху просрочената сума, сериозно се увеличават разходите, ако не платите две вноски.

Топ Кредит ООД е легитимно финансово дружество вписано в Регистъра на БНБ и администратор по Закона за защита на личните данни. Компанията отпуска бързи кредити в Плевен, Русе, Велико Търново, Габрово и Севлиево за лоялни клиенти физически лица и пари за оборотни средства за малкия и среден бизнес, предлага и компетентни финансови консултации.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите – 8000 лв.
 • Минимална сума на кредитите – 200 лв.
 • Време за отговор на заявката за кредит – до 24 часа.
 • Условия за кандидатстване – възраст между 21 и 75 години, постоянни доходи от трудов, граждански договор или пенсия – не по-малко от 200 лв чисто.
 • Начини за кандидатстване – само в офис на дружеството.
 • Начини за получаване на парите – в офис или по банкова сметка.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • Работно време – от понеделник до петък.
 • Уебсайт: http://topcreditbg.com/