Бързи кредити онлайн до 2000 лв. са популярна услуга на нашия кредитен пазар. Това са получени спешни пари за удовлетворяване на различни потребителски нужди по лесен и достъпен начин чрез опростена процедура и минимум документи. Тук ще Ви запознаем с фирми , които отпускат лесни и бързи онлайн заеми в  размер до 2000 лв, тъй като считаме, че тази сума е най-често търсената.

ВИВУС

 • Ясни и точни кредити, отпускани от стабилна и водеща компания.
 • Няма скрити такси, няма такси за движението на отпуснатия заем, няма такси за погасяване, няма допълнителни такси.
 • Не е необходимо обезпечение, без поръчители или гаранти.
 • Условия за отпускане – български граждани, навършили 19 години, попълване на онлайн форма за кандидатстване и покриване на минимални кредитни изисквания.
 • Може да кандидатствате за повече от един кредит, дори и да имате отпуснат такъв от друга компания, може да удължите срока на заема.
 • http://vivus.bg

КРЕДИСИМО

 • Спешни бързи кредити онлайн до 2000 лв, със срок за погасяване от 3 до 18 месеца, седем дни в седмицата от всяка точка на страната, с напълно безплатно заявление за кредит, което не те задължава да теглиш кредит непремено.
 • Изисквания за отпускане: навършени 18 години и доказуеми собствени доходи.
 • Без поръчители.
 • Най-благоприятни условия по кредитите: одобрение до 7 минути, параметрите на кредита, лихва, погасителни вноски, са индивидуално съобразени с нуждите на всеки клиент при 100% сигурност.
 • Може да рефинансирате кредита, може предсрочно да погасите.
 • http://credissimo.bg

ФЕРАТУМ

 • Достъпни и лесни бързи кредити онлайн до 2000 лв и  срок за погасяване от 5 дни до 12 месеца, гарантиращи Вашето спокойствие.
 • Одобрение до 5-10 минути след елементарно кандидатстване, парите получавате същия ден.
 • Има гратисен период от 5 дни, сами избирате размер на кредит и срок за погасяване.
 • Няма скрити такси, няма неоправдани разходи, няма допълнително оскъпяване
 • Условия за отпускане: постоянно живеещи в нашата страна граждани от 21 до 70 години, които имат доходи и чисто кредитно досие.
 • Може да платите заема на части, може да удължите срока.
 • http://ferratum.bg

КРЕДИХЕЛП

 • Гъвкави и бързи кредити онлайн до 2000 лв, отпускани при доказан и недоказан доход.
 • Одобряване до 20 минути при онлайн заявка, кредити без поръчители и залози.
 • Няма скрити клаузи, няма допълнителни такси и разходи, получавате и връщате парите по банкова сметка.
 • Изисквания към кредитоискателите – български граждани от 23 до 70 години, с регулярни доходи, добра кредитна история и активен имейл и телефон.
 • Имате възможност да удължите срока на кредита, може предсрочно да погасите, може да рефинансирате, може да кандидатствате отново след 3 месеца, ако са Ви отказали първия път.
 • http://credihelp.bg/

НА ЗАЕМ

 • Бързи пари на заем онлайн, размер и срок за погасяване избирате сами в рамките на:  от 50 до 2000 лв, срок за погасяване от 5 дни до 24 месеца
 • Одобрение до 15 минути, при условия за отпускане – навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Няма такси, няма заробващи условия и ненужни документи.
 • Без поръчители или залози.
 • Може да удължите срока на заема, но не може да кандидатствате за нов заем, преди да сте погасили предишния.
 • http://nazaem.bg/

КЕШ КРЕДИТ

 • Одобрение до 6 минути за бързи кредити онлайн  до 2000 лв и срок за погасяване до 18 месеца.
 • Всеки може да кандидатства безброй пъти за тези кредити, независимо от социалното си положение, независимо от дохода си – безработни, пенсионери, студенти, жени в отпуск по майчинство.
 • Елементарни изисквания за кандидатстване -навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Фиксирани и прецизни условия – лихвата се дължи само за периода на ползване, зависи от размера на заема и срока за неговото погасяване, издължаването на получените пари  е на месечни вноски.
 • Няма такси за кандидатстване и одобрение, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Няма възможност за рефинансиране на задължения.
 • https://www.cashcredit.bg/