• Бързи и лесни кредити с минимум документация от 10 до 1000 лв и срок за погасяване от 1 до 12 месеца.
 • Минимум документи и максимално опростени условия за отпускане с цел улеснение на клиентите – пълнолетни български граждани с валидна лична карта, подписвате Споразумение за отпускане на заем.
 • Може да кандидатствате  за кредит – в офис на компанията или по телефон, може с СМС.
 • Достъпни микрокредити без доказване на доходи.
 • Няма такси при кандидатстване, усвояване и управление на кредита.

 

 • Ако сте коректен клиент на дружеството – не Ви е необходим поръчител, ако кандидатствате за първи път – трябва да посочите поръчител, за който не се изисква доказване на доход.
 • Парите получавате веднага след подписването на договора.
 • Лесни кредити при най-добро обслужване за жителите на следните области: Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора и Хасково.
 • Лихва по кредитите – фиксирана за целия период на ползване на парите.
 • Погасяване на заемите – на равни месечни вноски, размера на които сами избирате, на дата съобразена с Вашите възможности и вписана в погасителния план на кредита.
 • Начини за погасяване – в брой в офис на дружеството, по банков път, с пощенски запис.
 • Може да удължите срока на кредита, не може да теглите друг кредит, преди да е погасен предишния.
 • При просрочване на задължения или неиздължаване – посещение на адрес или работно място на длъжника за доброволно уреждане на взаимоотношенията, възможно е и съдебно събиране на вземания.

“Кредилайн” ООД е финансова компания, регистрирана от БНБ и администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни, която предлага бързи и лесни кредити с минимум документация. Дружеството е изцяло собственост на български предприемачи, непрекъснато модернизира и разширява своята дейност като открива нови офиси в страната и подобрява качеството на отпусканите кредити.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 1000 лв.
 • Минимална сума, която можете да получите: 10 лв.
 • Време за отговор на заявката за кредит – 5 минути.
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Начини за кандидатстване – по телефон, чрез СМС, в офис.
 • Начини за получаване на парите: в брой в офис на компанията или по банков път.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • Работно време: от понеделник до петък от 9 до 18 часа.
 • Уебсайт: http://www.crediline.eu/