Всички имаме нужда от бързи заеми за да посрещнем неотложни нужди, независимо от социалното си положение и дохода, който получаваме –  дали сме безработни, без постоянен трудов договор, студенти, пенсионери или жени в отпуск по майчинство. Това са кредити с висок кредитен риск за кредиторите. Ще Ви запознаем с фирмите, които предлагат онлайн бързи кредити за безработни.

КЕШ КРЕДИТ

 • Светкавично бърза преценка, кредит с одобрение до 6 минути и веднага взимате пълната сума, която Ви е отпусната.
 • Може да кандидатствате ако сте безработни, ако сте без постоянен трудов договортрябва само да сте навършили 18 години и да имате валидна лична карта.
 • Може да кандидатствате безброй пъти онлайн, по телефона, чрез СМС, в Лафка или в офис на фирмата.
 • Няма такси при кандидатстване и одобрение, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Ясен погасителен план изцяло съобразен с Вашите възможности  –  договорени месечни вноски.
 • Максимално улеснена процедура, прозрачни условия, отговорен начин на работа, стриктни правила и принципи, за заем с размер до 2000 лв и срок за погасяване до 18 месеца.
 • Необходимо е обезпечение по кредитите – две физически лица гаранти или банкова гаранция.
 • https://www.cashcredit.bg/

ФРИЙ ЗАЕМ

 • Бърз и достъпен кредит за всички социални групи – онлайн бързи кредити за безработни.
 • Одобрение до 10 минути, размер от 50 до 700 лв, срок за погасяване от 5 до 45 дни, парите се отпускат в деня на одобрението.
 • Ако сте български граждани на възраст от 18 до 70 години,  имате валидна лична карта и добра кредитна история, това е правилното място – кандидатствайте чрез онлайн заявка или свързване по телефона.
 • Не се изискват регулярни доходи. Без поръчител.
 • Не се изисква залог по кредита, ипотека или поръчители, няма запис на заповед.
 • Няма скрити такси и комисиони, няма такси за кандидатстване, отпускане и движение на кредита.
 • Парите се отпускат по банкова сметка, погасяват се по същия начин.
 • http://www.freezaem.com/

ПРОВИДЕНТ КРЕДИТ

 • Перфектен кредит при затруднения, които всички ни сполетяват,  размер от 200 до 2500 лв, и седмични фиксирани погасителни вноски, съобразени с индивидуалните финансови възможности – 12, 27, 45, или 60 седмици.
 • Кредит за безработни, стига да имате редовен доход.
 • Дискретни отношения, защитена лична информация, няма сложни документи и множество формуляри, не се редиш на опашки, може да кандидатстваш и изплащаш кредита в твоя дом, за което получаваш квитанция.
 • Висок стандарт на обслужване, знаеш всички условия от самото начало, имаш личен кредитен консултант за твое удобство.
 • Подходящи бързи кредити за безработни, без обезпечение, няма залози, без поръчители.
 • Условия за отпускане: лична карта и адрес по местоживеене – не се изисква дома в който живеете да е Ваша собственост.
 • Може да изтеглите допълнително пари, дори и да имате кредит към друга компания, ако възможностите Ви позволяват.
 • https://www.provident.bg/

Други подобни статии: Кредит до 1000 лв Без Доказване на Доход и Бърз Кредит Още Същия Ден.