Много хора имат нужда от бързи кредити до 10000 лв. , ако и Вие търсите такъв заем Fibank може да Ви предложи бърз потребителски кредит без поръчител и само срещу лична карта. Ето характеристиките на кредита:

 • Fibank предлага заеми до 30000 лв, като потребителски бързи кредити до 10000 лв. без обезпечение, а за суми над 10000 лв. може да бъде изискан 1 поръчител в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг и история на всеки клиент.
 • Потребителски кредити без поръчител и само срещу лична карта.
 • Заеми с изплащане на равни месечни вноски.
 • Няма такса за предсрочно погасяване на сумата.
 • Бързи кредити – с бързо предварително одобрение – само до 2 часа.  (за искания, подадени в работни дни от 9 до 17 ч.)
 • Изгодни потребителски бързи кредити до 10000 лв. без обезпечение.
 • Тези заеми може да използвате за покупка на обзавеждане, ремонт, кредит за кола, покупка на техника, домакински уреди, за екскурзия, почивка, или да покриете непредвидени разходи и плащания.
 • Размер на кредита – до 30000 лв. или равностойността му в евро.
 • Валута на кредита – лева или евро.
 • Еднократно усвояване. Възможност за кредити без обезпечение до 10000 лв.
 • Потребителски заеми без комисионна за отпускане и комисионна за предсрочно погасяване.

За потребителски бързи кредити до 10000 лв. без обезпечение или над 10000 лв с обезпечение, може да кандидатствате ако:

 • Ако сте български гражданин – дееспособно физическо лице.
 • Работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

Ако отговаряте на изискванията трябва да направите следните стъпки, за да кандидатствате за тези потребителски кредити:

 • Да попълните “Искане за отпускане на кредит”, в най-удобния за Вас клон на Fibank, и да приложите необходимите документи, които ще Ви каже кредитния консултант.
 • Да платите такстата за разглеждане на документи.
 • В случай, че сте одобрени, сключвате договор за кредит  и сумата по кредита се усвоява еднократно до срока, посочен в договора за кредит.

Повече за тези потребителски кредити до 10000 лв. без обезпечение може да видите от сайта на банката:
http://www.fibank.bg

Вижте още и Потребителски Кредит до 15000 лв. Без Поръчител и бързи кредити онлайн до 5000 лв.