Тук ще намерите подробен списък на банките в България, не само на най-големите и водещи в страната, но и на по-малките финансови банкови институции. На всички банки централите им се намират в София, но повечето имат офиси в градове от цяла България.

Банка ДСК
Обслужвайки над три милиона клиенти, ДСК е една от водещите банки в България и заема предни позиции в банковата класация. Разполагайки с една от най-големите клонови мрежа в България, Банката  има огромна инфраструктура за предлагане на своите кредитни и депозитни услуги.  Тя осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти (кредити, депозити, кредитни карти и др.) и услуги, съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна. Банкката предлага частно банкиране, корпоративно банкирани, услуги за малкия бизнес и др.
https://dskbank.bg

Първа Инвестиционна Банка
Fibank е кредитна институция, която предлага широк асортимен от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите банки в България в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания, в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.
http://www.fibank.bg/

Уникредит Булбанк
УниКредит Булбанк е една от най-големите български банки. Тя обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании. Групата има банкова дейност в 17 държави в Европа и международна мрежа в близо 50 страни по света. UniCredit е пазарен лидер в ЦИЕ и една от 28-те обявени за системно значими банки в света. Една от водещите банки в България с широк набор от банкови продукти като кредити, спестовни услуги, картови разплащания и др.
https://www.unicreditbulbank.bg

Райфайзен Банк
Райфайзенбанк (България) ЕАД е сред водещите универсални банки в България, предлагаща банкови услуги във всички сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране,  малки и средни предприятия,  услуги за физически лица. Банката предлага съвременни финансови услуги, отговарящи на най-високите професионални стандарти. Като част от международна банкова група Райфайзенбанк (България) EАД използва широка мрежа от банки кореспонденти, което й дава бърз и ефикасен достъп до световните финансови пазари (САЩ, Западна Европа, Азия).
http://www.rbb.bg/

Банка Пиреус
Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари и лизинг. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране. През октомври 2012г. Банка Пиреос България получава награда за отличното си класиране сред десетте водещи банки в България, от престижната класация на най-големите публични компании в Югоизточна Европа SeeNews TOP 100 SEE.
http://www.piraeusbank.bg/

Алианц Банк България
Една от водещите банки в България. Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Тя предлага своите продукти (потребителски и ипотечни кредити, депозити, кредитни карти, електронно банкиране) в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.
https://bank.allianz.bg

Централна Кооперативна Банка
Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, една от добре познатите банки в България. Тя широка гама от услуги в областта на финансовото посредничество и поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Чрез добре развитата клонова мрежа банката гарантира улеснен достъп до своята продуктова гама, като предлага адекватни и бързи решения за своите клиенти – ипотечни и потребителски кредити, кредити за малкия и средния бизнес, спестовни влогове и много др. финансови услуги.
http://www.ccbank.bg/

СиБанк
СИБАНК е търговска банка, която предлага пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малкия и среден бизнес в България.  Една от доверените банки в България с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна, която непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция.
https://www.cibank.bg

Сосиете Женерал Експрес Банк
Групата Societe Generale Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale Експресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг и живото застрахователната компания Sogelife България. Societe Generale Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни банкови продукти и услуги . Една от стабилните банки в България с много награди, сред които “Най-добра банка в България” от международното финансово списание Euromoney за 2012 г.
http://www.sgeb.bg/

Тексим Банк
Тексим Банк е една от първите, действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Банката предлага съвременни банкови услуги, като непрестанно развива продуктовата си гама, с цел да отговори на динамичните изисквания на пазара. Част от банковите услуги са бързи онлайн кредити, потребителски кредити, кредити по телефона, влогове и спестовни сметки, разплащателни сметки и др.
http://www.teximbank.bg/

Пощенска Банка
Пощенска банка е една от модерните универсални банки в България, която предлага иновативни продукти, финанси и финансови услуги на своите клиенти. Пощенска банка е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, потребителски, жилищни кредити и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране и попечителски услуги за местни и чуждестранни клиенти. На банката може да разчитате и за инвестиции и финансови пазари – дългови инструменти, валутна търговия, управление на пазарни рискове, инвестиционно посредничество, инвестиционно банкиране, взаимни фондове и др.
https://www.postbank.bg

Обединена Българска Банка
Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Тя е една от големите банки в България с клонова мрежа от над 200 структурни единици. Част от банковите и финансови услуги са: кредити и депозити, валутни операции, бързи вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, кеш мениджмънт за бизнек клиенти, операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове, разплащания с дебитни и кредитни карти, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценни книжа и др.
http://www.ubb.bg/

ПроКредит Банк
ПроКредит Банк е една от ориентираните към развитие търговски банки в България. Тя предоставя обслужване от високо ниво както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В работата си с бизнес клиентите банката се фокусира върху финанси на малките и средните фирми. Като предлага ясни и достъпни депозитни и други банкови услуги и инвестира значителни средства в повишаване на финансовата образованост, банката се стреми да насърчава култура на спестовност и финансова отговорност.
http://www.procreditbank.bg/

Ти Би Ай Банк ЕАД
TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V, към която принадлежат и утвърдените на българския пазар марки TBI Credit, TBI Leasing и TBI Rent. Предложенията за развитие на успешен бизнес на микро, малки и средни предприятия включват разнообразни видове кредити и лизинг. Една от отговорните банки в България, която предлага добра лихва и изгодни условия за срочни депозити, разплащателни сметки, банкови и документарни операции.
https://www.tbibank.bg

Токуда Банк
Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Япония. Токуда Банк АД е една от новаторските банки в България пълен лиценз. Част от банковите и финансовите услуги са: кредити, парични разплащания, разплащателни банкови карти, депозитни продукти за физически лица и бизнеса, специализирани банкови и финансови продукти за медицински лица, Сделки с валута, ценни книжа и търговия с ценни метали, онлайн банкиране, обслужване на бюджетни разпоредители, адвокатски дружества, ЧСИ и нотариуси и др.
https://www.tokudabank.bg

Вижте още и списък на небанковите финансови институции в България.